Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Lezárult projektek

-

Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II.

2019.05.15. 11:13

KEHOP-1.3.0-15-2017-00017

Tovább

-

Az üzemirányítási és a monitoring hálózat fejlesztése

2017.06.21. 10:23

KEHOP-1.4.0-15-2016-00016

 

Tovább

-

Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem

2017.06.16. 11:48

KEHOP-1.5.0-15-2015-00001

Tovább

-

Záportározó építési program- Vas és Zala megye

2017.06.16. 11:40

KEHOP-1.5.0-15-2015-00003

Tovább

-

Marótvölgyi öblözet rendezése

2017.06.15. 12:02

KEHOP-1.3.0-15-2015-00003

Tovább

-

Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója

2016.09.09. 08:53

KEHOP-1.3.0-15-2015-00001

.

Tovább

-

VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán

2016.08.25. 15:11

KEHOP-1.4.0-15-2015-00003

 

Tovább

-

Komplex Tisza-tó projekt II. ütem

2016.07.05. 10:22

KEHOP-1.3.1-15-2015-00001

.

Tovább

-

Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II.

2016.06.16. 11:33

KEHOP-1.3.0-15-2017-00017

 

Tovább

-

Gép és eszközbeszerzés a vízügyi igazgatóságok árvízvédelmi és fenntartási feladatainak ellátásához

2015.10.30. 10:41

A 2.1.1./B/15 konstrukció keretében megvalósítani tervezett fejlesztés célja, hogy a KEOP Vizeink jó kezelése prioritás céljaihoz illeszkedve, az árvízi, illetve a vizek kártételei elleni biztonság megőrzése érdekében támogassa a vizek kártételeinek elhárítását szolgáló művek és létesítmények rendeltetésszerű és biztonságos fenntartásához, a védekezési feladatok hatékony végrehajtásához szükséges gép- és eszközpark, műszerpark fejlesztését az ár-és belvízi védekezésre kötelezett vízügyi szerveknél.

A kedvezményezett az Országos Vízügyi Főigazgatóság

 

Tovább

-

Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása

2015.06.30. 12:00

Az OVF és a VIZIG-ek egyrészt a vízgazdálkodás számottevő területén látnak el klasszikus közigazgatási funkciókat, amely magában foglalja többek között a víztest állapotának folyamatos monitorozását, a vízkészletek alakulásának nyomon követését. A különböző, jogszabályokban rögzített közigazgatási feladatok abban az esetben kerülhetnek magas színvonalon elvégzésre, amennyiben a vízügyi ágazatban dolgozók a munkavégzéshez szükséges adatokat könnyen, megbízhatóan elérik, azokat feldolgozhatják, illetve adott esetben módosíthatják.

Eljárások szerinti bontásban:

Ajánlati Felhívás + Ajánlati Dokumentáció + Formanyomtatvány

 

Tovább

-

Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése

2015.05.26. 14:59

Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése (KEOP-7.11.0/14-2015-0004)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása

 

Ajánlati Felhívás + Ajánlati Dokumentáció + Formanyomtatvány

 

Tovább

-

Balaton levezető rendszerének korszerűsítése

2015.05.26. 14:16

Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEOP-7.11.0/14-2015-0003)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása

 

Ajánlati dokumentáció + Ajánlati felhívás + Formanyomtatvány

 

Tovább

-

Nagyműtárgyak rekonstrukciója

2015.05.19. 12:08

Nagyműtárgyak rekonstrukciója (KEOP- 7.11.0./14-2015-0002)” című projekt
keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása

Ajánlati Felhívás + Ajánlati Dokumentáció

 

Tovább

-

Felső-Tisza árvízvédelmi védvonalak kiépítése MÁSZ szintre

2015.05.19. 11:29

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése,védvonalak terhelésének csökkentése Felső-Tisza (KEOP-7.11.0/14-2015-0001) című projekt keretébentervezési, projekt előkészítési feladatok végrehajtása

Ajánlati Felhívás + Ajánlati Dokumentáció

Tovább

-

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütemének átadása

2014.12.30. 10:46

Immár hivatalosan is elkészültnek tekinthető a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. üteme.

Az Európai Unió támogatásával több mint hatmilliárd forintért megvalósított fejlesztés sikeres próbaüzemét követően megteremtődtek a rugalmas vízkormányzás feltételei, így megkezdheti működését a világszerte egyedülálló, természetes vízjárás utánzására alkalmas vízvédelmi rendszer. 

 

Tovább

-

Ivóvízminőség-javító program

2014.12.09. 15:01

Jelen projekt célja az egészséges ivóvíz megteremtését szolgáló program keretében megvalósuló beruházások központi koordinációja.

Tovább

-

Cigánd-Tiszakarádi árapasztó tározó

2014.12.01. 14:31

Az árvízszintek magasságának csökkentését szolgáló, töltésekkel körülhatárolt, szabályozható töltő és ürítő műtárgyakkal rendelkező tározó a Felső-Tisza vidékén. A tározó elsődlegesen az árhullámoknak a Mértékadó árvízszintek alatt való tartásához járul hozzá, másodlagosan a megépült infrastruktúrájával lehetőséget is teremt a természeti adottságokhoz jobban alkalmazkodó tájgazdálkodásra.

Tovább

-

Tiszaroffi árapasztó tározó

2014.11.24. 14:34

Az árvízszintek magasságának csökkentését szolgáló, töltésekkel körülhatárolt, szabályozható töltő és ürítő műtárgyakkal rendelkező tározó a Közép-Tisza vidékén. A tározó elsődlegesen az árhullámoknak a Mértékadó árvízszintek alatt való tartásához járul hozzá, másodlagosan és további fejlesztéseket követően lehetőséget is teremt a természeti adottságokhoz jobban alkalmazkodó tájgazdálkodásra.

Tovább

-

Hidrometeorológiai állomások automatizálása

2014.11.20. 14:23

Az Európai Unió Víz Politikájának 2000-ben elfogadott direktívája, a Víz Keretirányelv, melynek fő célkitűzése a vizek jó állapotának elérése és annak megőrzése. A jó állapot egyaránt vonatkozik a vizek mennyiségi és minőségi jellemzőire, illetve a kettő eredőjeként jelentkező ökológiai állapotra. A célkitűzést hazánk többek között Uniós támogatású projektek (Környezeti és Energia Operatív Programok - KEOP) segítségével éri el.

Tovább

-

Vízkészlet- gazdálkodási projekt Duna-Tisza köze

2014.09.19. 11:08

Vízkészlet- gazdálkodási projekt előkészítése a Duna-Tisza közti hátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása érdekében

Tovább

-

A Kvassay Jenő Terv

2014.09.19. 11:01

A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata

Tovább

-

Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer

2014.09.19. 10:52

Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer

Tovább

-

TIOP- Víz-kincs-tár

2014.09.19. 10:40

TIOP- Víz-kincs-tár - Duna Múzeum, Esztergom

Tovább

-

BEKKA projekt

2014.09.19. 10:15

A forgalomképes közcélú állami tulajdonú, káros vizek elvezetését célzó vonalas vízi létesítmény kataszterének elkészítése (BEKKA)

Tovább

-

OVF PROJEKTIRODA szervezetfejlesztése 2014

2014.09.19. 09:39

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság Projekt Irodájának szervezetfejlesztése

Tovább

-

Árvízi kockázati térképezés

2014.09.18. 18:36

Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése

Tovább

-

Tisza hullámtér nagyvízi meder

2014.09.18. 17:44

Tisza hullámtér nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon

 

Letölthető dokumentumok:

 

- Ajánlati felhívás+Ajánlati dokumentáció

- Műszaki Leírás

- Szerződés

 

További letölthető projekt dokumentumok és tömörített csomagok

Tovább

-

Állami árvízvédelmi művek állékonyságának, védképességének helyreállítása

2014.09.18. 13:46

Állami árvízvédelmi művek állékonyságának, védképességének helyreállítása a 2013. évi őszi felülvizsgálat eredményeként meghatározottak szerint 

Tovább

Stratégiai felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási- és elhelyezésre

2014.05.05. 14:07

Stratégiai felülvizsgálat - szennyvíziszap hasznosítási- és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítése

Tovább

Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés projekt

2014.04.03. 12:21

Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés projekt

Tovább

Duna-Tisza közi Homokhátság EU tám. előkészítés

2014.01.13. 14:00

A Duna-Tisza közi Homokhátság térségében elhelyezkedő két mintaterületen a klímaváltozásból eredő hatások enyhítése és az alkalmazkodás lépéseinek megalapozása céljából megvalósítandó mintaprojekt” című, EU támogatásra számottartó projekt előkészítése

Tovább

Szamos-Kraszna közi árvízszintcsökkentő tározó projekt

2014.01.10. 14:00

Szamos-Kraszna közi árvízszintcsökkentő tározó projekt

Tovább

Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó projekt

2014.01.10. 14:00

Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó projekt

Tovább

Előzetes árvízi kockázat-értékelés és a veszélytérképezés adatainak előállítása

2014.01.10. 14:00

Előzetes árvízi kockázat-értékelés és a veszélytérképezés

 

Tovább

Tisza-völgyi árvízvédelmi rendszer üzemirányításának kidolgozása

2014.01.10. 14:00

Tisza-völgyi árvízvédelmi rendszer üzemirányításának kidolgozása

Tovább

Ráckevei-Soroksári Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása műtárgyépítés és rekonstrukció projekt

2014.01.10. 14:00

Ráckevei-Soroksári Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása műtárgyépítés és rekonstrukció projekt

Tovább

Hanyi-Tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó projekt

2014.01.10. 14:00

Hanyi-Tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó projekt

Tovább

Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT)

2014.01.10. 14:00

Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT)

Tovább

Duna Projekt

2013.11.20. 10:44

Tovább