Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

A klímaváltozás hatásainak vizsgálata a Balaton vízkészletére, belső áramlási viszonyaira, ezek hatása az élővilágra

Tartalomfelelős:

2017. augusztus 30., szerda 12:39

infoblokk_KA2

A projekt rövid ismertetése

A projekt célja a vízszintszabályozás és az éghajlatváltozás közötti összefüggés vizsgálata, a KEHOP céljaihoz kapcsolódó áramlástani modell megalapozása a Balaton mederanyag mennyiségi és minőségi felmérésével, a Balaton megváltozott (emelt vízszintű) üzemrendjének hatásvizsgálata környezeti hatástanulmány összeállításával.

Jelen projekt keretében készülnek el a Balaton vízszintszabályozására (Siófok leeresztőzsilip, hajózsilip és Balatonkiliti duzzasztó) vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély módosításához (vízszint 120 cm-re történő emelése) szükséges dokumentumok.

A projekt során megvalósuló egyes projektelemek hozzájárulnak a Balaton klímaváltozással szembeni érzékenységének csökkentéséhez, illetve előkészítik a Balaton vonatkozásában megfogalmazott stratégiai fejlesztések keretében megvalósítandó további projektek egyes elemeit. A környezeti hatástanulmány egy döntés-előkészítő dokumentum, amely – a monitoring adatok felhasználásával és kiértékelésével – a Balaton felső szabályozási szintje +120 cm-re történő megemelésének valószínűsíthető környezeti hatásait vizsgálja, értékeli. A felső szabályozási szint változásához igazodóan elkészül 44 part menti település partvonal-szabályozási terve.

A projekt céljai között szerepel továbbá – az EU Víz Keretirányelv Vízgyűjtő-gazdálkodási tervében megfogalmazottakkal összhangban – a felszíni vizek vízminőségére, jó ökológiai állapotának megőrzésére vonatkozó környezeti célkitűzéseket segítő intézkedések megalapozása. A mederben való többlettározás egyik kézenfekvő eszköze a felső szabályozási szint megemelése, ami egyben jelentős tartalékot is képez a vízkészletben, csökkentve ezzel az alsó szabályozási érték alatti vízállások előfordulási valószínűségét.

A projekt során az alábbi projektelemek valósulnak meg a fent megfogalmazott célok elérése érdekében:

- A Balaton mederanyag minőségi és mennyiségi felmérése, amely a későbbiekben majd alapul szolgálhat iszapvándorlási modell, valamint rövid, közép és hosszú távú mederkotrási terv készítéséhez.

- A Balaton felső szabályozási szintjének +120 cm-re történő tervezett emelése hatásának vizsgálatára Natura 2000 hatásbecslés és környezeti hatástanulmány (KHT) készül a „környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról” szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásai alapján mely magába foglalja a tervezett beavatkozások VKI 4.7 szerinti értékelését is, valamint a Balaton +120 cm-re történő vízszintemelés hatásának vizsgálatát a Balaton optimális vízszinttartásának meghatározására az éghajlati bizonytalanságok és hatások figyelembevételével. A környezeti hatásvizsgálat a projekt időtartama alatt megvalósuló átfogó monitoring tevékenység alapján készül el, új felmérések nem történnek.

- Nádgazdálkodási terv készül a „Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” KEHOP-1.3.0-15-20015-00007 kiemelt projekt keretében készülő Balaton nádminősítés alapján, a „Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól” szóló a 22/1998. (II. 13.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően.

- A Balaton partvonal szabályozási tervének felülvizsgálata készül a vízszintszabályozás változásával összhangban 44 Balaton parti település vonatkozásában. A szabályozási terv alapul szolgál a későbbiekben vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területek lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek elfogadásáról szóló TNM rendelet sorozat felülvizsgálatához.

- Informatikai és monitoring eszközbeszerzés valósul meg a projekthez kapcsolódó adatgyűjtési, tervezési és feldolgozási munkák elvégzéshez.

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.12.18. A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2021.04.15. A projekt összköltsége: 320 448 973 br Ft

A támogatás intenztása: 100%

Kedvezményezett: Országos Vízügyi Főigazgatóság

További információ: http://klimabalaton.ovf.hu

 

1. oldal   2   - Következő
Utolsó módosítás: 2022. szeptember 05., hétfő 14:27, Bakos Tímea Orsolya
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat