Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója

Tartalomfelelős:

2016. szeptember 09., péntek 08:53

A projekt rövid bemutatásainfoblokk_KA2

A jelenlegi helyzet és a megoldandó probléma

A Körösladányi duzzasztó 1975-1977-ben a Sebes-Körös folyó 13,55 fkm szelvényében, a Sebes-Körös mederátvágásában épült meg. Feladata, hogy a Tiszából a Körös-völgybe átvezetetett vizet az igények szerint megossza, a vízhiányt megszüntesse, továbbá gazdaságosabbá tegye a víz eljuttatását a felhasználási területekre, egyben lehetőséget teremt a vízkészlet növelésére.

A duzzasztó felett közúti „A” kategóriájú üzemi híd vezet át. A duzzasztómű részét lépezik a vízrajzi elemek. A duzzasztómű parti létesítményei a kétszintes kezelőépület, a duzzasztókezelő szolgálati lakás, a tárolótér, a közművek, az úthálózat és a vagyonvédelem.

A duzzasztómű szerkezeti eleminek, a kapcsolódó létesítmények, rendszerek általános állapota miatt a vízgazdálkodási rendszer hatékonyabb és gazdaságosabb működtetése érdekében szükséges a duzzasztómű fejlesztése, rekonstrukciója.

Az üzemeltetési tapasztalatok, a rendszeres műtárgy ellenőrző mérések, valamint a rendszeres műszaki felülvizsgálatok megállapításai alapján fő szerkezeti elemek üzemi és biztossági rendszerek rekonstrukciója szükséges:

A vezérlő berendezések, elektromos rendszerek nem korszerűek, működtetésük gazdaságilag nem hatékony, a folyamatos ellátás nem biztonságos. A 40 éves rendszer meghibásodó elemeit nem lehet gazdaságosan, szabványos elemekkel pótolni, tekintettel arra, hogy azokhoz már csak egyedi gyártással lehet hozzáférni. A rendszer automatikus, távvezérlési üzemmódra fejlesztés nélkül nem állítható át. Az acél billenőtáblás elzárószerkezet működtetése felújítás nélkül nem biztonságos, a mozgatóberendezés technikailag és fizikailag is elavult, modernizáció szükséges.

Részletes állapotfeltárást kell végezni, szükség szerint akár új támfal építésére is sor kerülhet. A mederpillérben lévő gépház beázása az elektromos rendszerek élet és balesetvédelmi kockázatán túl a mozgató olajhidraulikai berendezésre is veszélyt jelent. Az üzemi híd teherbírása lecsökkent, meg kell erősíteni. Az acélszerkezetek katódos korrózióvédelme megsemmisült, teljesen új rendszert kell kiépíteni. A közművek elavultak. A magasépítmények szerkezeti, gépészeti, közművi felújítást igényelnek. A telepi és a bekötő úthálózat megsüllyedt, kátyús, felújítása szükséges. Az üzembe helyezés óta a műtárgy korszerűsítésére nem volt lehetőség.

A duzzasztómű az üzemi duzzasztási szinten 1,6-2,2 millió m3 víz tározását biztosítja. A betervezett szakmai tevékenységek megvalósítása nélkül a duzzasztónak, mint a térségbe érkező tiszai és körösi öntözővíz fő elosztó műtárgyának biztonságos üzeme nem biztosítható, az ellátásbiztonság érdekében szükséges fejlesztéseket el kell végezni. A duzzasztott víztérre települt 378 ha öntözött terület és 147 ha halastó vízellátása esetlegessé válik és megszűnik a tározott vízből a Holt-Sebes-Körös vízrendszer alsó szakaszának ökológiai célú gravitációs vízfrissítési lehetősége. Szeghalom, Körösladány, Vésztő lakosságának rekreációs lehetőségeit jelentősen korlátozná a duzzasztás időszakos, vagy végleges megszűnése.

A fejlesztés célja és elvárt eredményei

A fejlesztés és rekonstrukció célja a duzzasztómű Körösladány, Szeghalom, Vésztő városok területére kiterjedő hatásterületén a vízgazdálkodási feltételek biztosítása a mezőgazdálkodás, az erdőgazdálkodás, az idegenforgalom és a rekreáció vonatkozásában.

A fejlesztés közvetlen eredménye az lesz, hogy a Körösladányi duzzasztómű és a hozzá kapcsolódó rendszerek, létesítmények műszakilag a kor kívánalmainak megfelelően teljes mértékben alkalmassá válnak a feladataik ellátására.

Társadalmi eredménye a fejlesztésnek és a rekonstrukciónak az lesz, hogy fenntartja és megerősíti az érintett településeken élőknek (mintegy 20 869 főnek) a vízhasználatokra alapuló élet, gazdálkodási és rekreációs lehetőségeit. A duzzasztómű üzembiztonságának helyreállítása és növelése a jelenleg berendezett 378,0 ha öntözött terület növekedését vonhatja maga után. Gazdálkodási és idegenforgalmi vonzata is van a térségben a duzzasztott víztérből üzemeltetett 147,0 ha üzemi és sportcélú halastónak

A fejlesztés és korszerűsítés a túrisztika és gazdálkodás lehetőségeinek növelésével a térség lakosságmegtartó képességének az emelését is elősegíti.

A projekttel kapcsolatos információkat ezen a weboldalon találhatja meg:Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója

A támogatás összege: 1 744 416 913 HUF/100%

A projekt kezdete: 2017.04.25

A projekt befejezése: 2021.07.31.

További info: http://korosladany.ovf.hu/

1. oldal   2   3   - Következő
Utolsó módosítás: 2022. június 29., szerda 10:42, Regdánszki Tamara
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat