Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Kétoldalú együttműködés

Tartalomfelelős: Szabó Katalin, nemzetközi referens

2013. november 15., péntek 12:00

Az OVF nemzetközi együttműködési megállapodásai

Magyar-francia vízügyi együttműködés

Az együttműködés nagy múltra tekint vissza, amely az 1980-as években kezdődött. Kezdetben a főbb témák az öntözés, a vízerő-hasznosítás, az ár-, és belvízvédelem volt.

Az OVF 1992-től külföldi meghívott tagja volt a francia vízgyűjtő ügynökségek működésének felügyeletére létrehozott Nemzetközi Vízügyi Hivatalnak (OIEau– Office International de l’Eau). Az OIEau koordinátori szerepet töltött be az együttműködésben, elősegítette a kapcsolatok kialakítását a francia vízgyűjtő ügynökségekkel, illetve segítette a kapcsolattartást a francia Környezetvédelmi Minisztériummal. Az OIEau-val való együttműködés főbb témái:

területi önkormányzati képviselők tájékoztatása, vízügyi adatok kezelése, vízügyi dokumentációs központ létesítése Magyarországon (francia minta alapján), ami lehetővé tette a hasonló profilú Európai Hálózatban való részvételt (AQUADOC projekt).

A Hivatal 1996-tól látja el a Vízgyűjtő Szervezetek Nemzetközi Hálózata (INBO) titkársági feladatait is, ezért ettől kezdve az OIEau-val való együttműködésben előtérbe kerültek az INBO-hoz kapcsolódó témák.

A francia vízgyűjtő ügynökségekkel való együttműködés

Kep_6_Francia_Vizgy_Ugynoksegek

A francia vízgyűjtő ügynökségek

Forrás: wikipedia

Az OVF, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDVVIZIG) és a Seine-Normandie-Ügynökség (AESN) 1994-ben együttműködési megállapodást kötött, melyet 2002-ben és 2005-ben újítottak meg. Ez utóbbi alkalomkor kapcsolódott be a programba a Felső-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság. A Seine-Normandie Ügynökséggel konzultációkra került sor a vízellátás-csatornázás, a víziközművek finanszírozása és a vízminőség-védelem témakörében. A témák közé 1998-ban, a megállapodás három évre történő meghosszabbításakor bekerült az árvízvédelem, a vízkészlet-gazdálkodás és a dokumentációcsere is. A közvetlen együttműködés az Ügynökséggel 2008-ban zárult le, azonban tovább folytatódott egy másik francia vízgyűjtő ügynökséggel és további három, magyar vízügyi igazgatósággal.

A Loire-Bretange Vízgyűjtő Ügynökség (AELB) volt a másik francia vízgyűjtő ügynökség, mellyel 2003-ban jött létre a kapcsolat, az INBO keretében. A kapcsolat megerősítésére még 2004-ben a francia vízgyűjtő ügynökséggel „twinning” jellegű együttműködési megállapodást kötött az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) jogelődje a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI), a Nyugat-Dunántúli (NYUDUVIZIG), és a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG). Az együttműködés keretében több alkalommal közös workshopot szerveztek a szakemberek a vízgazdálkodás aktuális kérdéseinek megvitatására, valamint a Víz Keretirányelv alkalmazására. További téma volt a vízminőségi monitoring, melyet a magyar vízügyi szakértők a gyakorlatban is megtekinthettek az Anjou-Maine részvízgyűjtőn.

Ezt követően, - korábbi felvetés alapján - 2008-ban egy új együttműködési megállapodást írtak alá közösen azok a Felek, akik az előző megállapodásokban szerepeltek. Így a szerződő felek a két francia vízgyűjtő ügynökség, az OVF és a négy magyar vízügyi igazgatóság; KDVVIZIG, NYUDUVIZIG, TIVIZIG, FETIVIZIG lettek.

Az új együttműködés keretében egy-egy magyar-francia workshopot szerveztek a Víz Keretirányelv gazdasági kérdéseivel, illetve a francia EU elnökségi tapasztalatokkal és a települési csapadékvizek hasznosításával kapcsolatban. Franciaországi tanulmányút során pedig a szennyvíztisztítási tapasztalatokat tanulmányozták a magyar szakemberek. 2009-ben indult a fiatal vízügyi szakemberek csereprogramja, melyben francia és magyar szakemberek kölcsönösen gyűjthettek tapasztalatokat, ismereteteket a meglátogatott ország vízgazdálkodásáról.

A programot 2016-ban a francia Grand Lieu tó és a magyar Kis-Balaton összehasonlító vizsgálata váltotta föl, ugyanis a Loire-Bretagne Vízgyűjtő Ügynökség korábbi nemzetközi koordinátora a francia Fél javaslatát közvetítve, a 2015-ös magyarországi, illetve OVF-ben tett látogatása során felvetette, hogy az tapasztalatcsere egy közös projekt mentén folytatódhatna. Ezt bele is foglalták már a 2016-2017. évi közös munkaprogramba.

A közös munkaprogram előkészítése és megvalósítása érdekében a NYUDUVIZIG és az érintett francia szakemberek között egy aktív együttműködés indult meg számos francia delegáció fogadásával a Kis-Balaton térségében és franciaországi látogatásokkal. Az említett 2 vizes élőhely közös pontjainak, biológiai sokféleségének bemutatására közös fotókiállítást szerveztek, valamint felkért előadó részvételévela Franciaországban, Bouaye településen megrendezték a „Sekély vizű tavak” elnevezésű konferencián.

Mivel a Kis-Balaton kezelése a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság illetőségébe tartozik, az együttműködést közvetlenül folytatja a Loire-Bretagne Vízgyűjtő Ügynökséggel és a Grand Lieu Egyesülettel. A vizsgálati eredményeket, tapasztalatokat egy francia-magyar nyelvű szakmai beszámolóban foglalták össze 2019-ben a vízügyi szakemberek.

Az együttműködést a Kis-Balaton és Grand Lieu tó összehasonlító vizsgálata során elsősorban a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelte, azonban az együttműködésben részt vettek, illetve aktívan részt vesznek az OVF-es szakemberek is.

Jelenleg a közös projekt, program folytatásának kialakítása van folyamatban, amely mentén az együttműködés tovább haladhat.

Magyar-mongol vízügyi együttműködés

A magyar-mongol vízügyi kapcsolat a legrégebbi. Az 1957-1990 közötti időszakban a magyar vízügyi szolgálat magyar kormányhitelek, ill. segélyek alapján együttműködött a mongol vízügyi szervekkel. Az együttműködés a kútfúró, illetve a geofizikai expedíció tevékenységével kezdődött. A legelők vízellátásának javítása érdekében mintegy 400 kutat létesítettek a magyar kútfúró szakemberek az ország központi és keleti területein. Ehhez kapcsolódva geofizikai feltárásokban is közreműködtek a magyar szakértők mintegy 21 ezer km2-es területen.

A hatvanas években előtérbe került az öntözés területén való együttműködés. Ennek keretében, Magyarország mintegy 150 db öntözőberendezést szállított és állított üzembe Mongóliában.

1971-től azonban új korszak kezdődött a magyar-mongol vízügyi együttműködésben. Ekkor dolgozták ki a magyar vízügyi szakértők Mongólia Országos Vízgazdálkodási Kerettervét és több vízgyűjtő regionális tervét. Ezek a kerettervek alapul szolgáltak a mongol vízgazdálkodás távlati fejlesztési célkitűzéseinek megalapozásához.

Annak ellenére, hogy a vízügyi együttműködés a rendszerváltás után megszakadt, a mongol Nagy Népi Hurál, azaz a mongol kormány 2005-ben „A 20. évszázad legjobb tudományos dokumentuma” és az Évszázad Projektje címmel tüntette ki a Mongol Vízgazdálkodási Kerettervet. A magyar közreműködéssel készült országos és regionális vízgazdálkodási keretterveket tartalmazó dokumentumok elkészítéséért a Mongol Fél 2008. október 15-én az OVF épületében tartott ünnepi rendezvényen adta át a kerettervi munkákban résztvevő magyar szakértőknek címzett emléklapokat.

További előrelépést jelentett a magyar-mongol vízügyi együttműködésben, hogy - az 1957-1987 közötti sikereses időszakot folytatni kívánva - a mongol Vízügyi Hivatal és az OVF jogelődje, a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) 2008. május 15-én együttműködési megállapodást kötött.

Már az aláírt együttműködési megállapodás keretében pedig 2008. decemberben szintén az OVF jogelődje, a VKKI közreműködött a mongol miniszteri küldöttség programjának előkészítésében, illetve a Külgazdasági és Külügyminisztérium által nyújtott NEFE (Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés) támogatásával mongol vízügyi szakértőket fogadott. 2009 májusában tárgyalásokat szerveztek Ulanbátorban a magyar szakértői közreműködés lehetőségeiről. Megállapodás jött létre arról. hogy a magyar Fél megvizsgálja a Herlen folyó vízgyűjtője fejlesztési terve kidolgozásának lehetőségét a korábban kidolgozott regionális keretterv figyelembe vételével. 2010 júniusában a mongol Vízügyi Hivatal szervezésében került sor a kelet-mongóliai helyszínek bejárására a Herlen, a Halhin gol, az Uldz és az Onon vízgyűjtőjén. A mongol Fél javasolta, hogy kerüljön összeállításra egy projekt javaslat „Kelet Mongólia Integrált Vízgazdálkodási Modellje" címmel.

A javaslat sajnos nem valósult meg, azonban a több évtizedes együttműködés egy új fejezet nyitásával folytatódhat, mégpedig azzal, hogy az ágazati fejlesztések egyik legígéretesebb eredményét, az Európában egyedülálló aszálymonitoring-rendszert egy működő modellel mutathatjuk be a szélsőséges vízháztartási problémákkal küzdő országban. Az OVF irányítása alatt álló VIZITERV Export Kft. ugyanis pályázat útján egy komplett monitoringállomás telepítésére nyert forrást. Ez a lehetőség más vízgazdálkodási fejlesztések előmozdításában is szerepet játszhat a jövőben.

Aktualitások:

2021. május 26-án a Magyar-Egyiptomi Közös Szakértőcsoportja megbeszélét bonyolított le online formában, ahol a két ország főbb vízügyi kérdéseit mutatták be. A Magyar-Egyiptomi együttműködés keretein belül a Kairói Vízhét rendezvényéhez kapcsolódva került volna sor az együttműködésben meghatározott ütemterv szerinti következő ülésre, azonban a kiugróan magas költségvonzat miatt az ülés 2022. első negyedévére lett átütemezve.

Az együttműködés folytatásaként idén február 14-18. között magyar vízügyi delegáció látogatást tett Egyiptomban. A delegáció tagjai voltak a Belügyminisztérium, az OVF és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai. A találkozó főbb témái az integrált vízkészlet-gazdálkodás és az öntözés terén az együttműködés irányának, munkatervének a meghatározása a két ország közötti kapcsolatban, valamint a nílusi hajózás fejlesztése során adódó együttműködési lehetőségek feltérképezése.

A pakisztáni MoU-ban (Memorandum of Understanding – MoU, magyarul: Együttműködési Szándéknyilatkozat) meghatározott munkaterv szerint tavaly került volna sor a szakértőcsoport ülésére Pakisztánban, azonban a vírushelyzet okozta utazási korlátozások és kockázatok figyelembe vételével annak időpontja 2022. első negyedévére tolódott. A személyes részvételű megbeszélés helyett 2021. június 9-én, online megbeszélést tartottak a szakemberek, melyről a következő cikkben olvashatnak bővebben:

https://www.ovf.hu/hu/korabbi-hirek-2/magyar-pakisztani-vizugyi-egyuttmukodes-online-egyeztetes

A pakisztáni vízügyi szakemberekkel pedig idén május 15-18. között Pakisztánban az együttműködési szándéknyilatkozatban rögzítettek szerint találkoztak a magyar vízügyi szakemberek, ahol szakértői egyeztetésre került sor a feladatok, célok meghatározása, valamint a pakisztáni és magyar vízgazdálkodási jó gyakorlatok áttekintése érdekében.

A sor és a közös szakmai munka folytatásaként pedig a pakisztáni vízügyi szakemberek Magyarországra látogattak idén június 10-én. Részükre szakmai előadásokat tartott az OVF Nemzetközi Osztály vezetője.

2021. június 26-án szintén online formában került sor a Magyar-Palesztin Közös Szakértőcsoport megbeszélésére, ahol a magyar Fél bemutatta az Együttműködési Megállapodás (Memorandum of Understanding – MoU) tervezetét. A Planet 2021 rendezvény margóján a palesztin delegáció Mazen Ghunaim miniszter (Palesztin Vízügyi Hatóság) vezetésével ellátogatott az OVF-be, ahol a számukra kiemelten fontos kérdések hazai kezelését mutatták be a magyar vízügys szakemberek. Ezt követően 2021.december 3-án került aláírásra az Együttműködési Szándéknyilatkozat (MoU).

A magyar-palesztín vízügyi együttműködés keretében valósult meg a Magyar-Palesztin Közös Szakértőcsoport második megbeszélése Palesztináiban idén május 9-13. között a palesztin vízügyi szakemberek és a BM, az OVF, és a KÖTIVIZIG részéről kijelölt szakértők részvételével. A találkozó főbb témái az integrált vízkészlet-gazdálkodás, az öntözés, valamint a vízhiány kezelése terén az együttműködés irányának, munkatervének a meghatározása a két ország közötti kapcsolatban.

A Planet 2021 rendezvényen való részvétel kapcsán Philip Karimu Lansama miniszter (Vízkészletek Minisztériuma) vezetésével a Sierra Leone-i delegáció is látogatást tett az Országos Vízügyi Főigazgatóságon, mégpedig 2021. december 2-án. Az országgal még nincsen együttműködési megállapodása Magyarországnak, azonban a szakemberek készségesen bemutatták az OVF tevékenységét, valamint a fontosabb hazai vízgazdálkodási kérdéséket, melyeket a delegáció nagy érdeklődéssel fogadott. A magyar-mongol vízügyi együttműködésnél említett aszálymonitoring-rendszer kiépítésével kapcsolatban az OVF főigazgatója, a VIZITERV Environ Kft. és a VIZITERV Export Kft. vezetője látogatást tett Mongóliában idén május 23-27. között.
Előző - 1   2   3. oldal  
Utolsó módosítás: 2023. január 27., péntek 09:22, Regdánszki Tamara
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat