Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Adatkezelési tájékoztató kamerás megfigyelésről - Duna Múzeum

Tartalomfelelős: Láng István, főigazgató

2021. február 11., csütörtök 13:00

Adatkezelési tájékoztató kamerás megfigyelésről

Adatkezelő:

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Képviseli: Láng István főigazgató

Elérhetőségek: ovf@ovf.hu, 06-1/225-4400/10-020

Székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

Honlap: www.ovf.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:

Baksa Márta, adatvedelem@ovf.hu, 06-1/225-4400/10-131

Adatfeldolgozó:

Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum, informatikai részleg

Képviseli: Horváth István múzeumvezető

Elérhetőségek: horvath.istvan@ovf.hu, 06-33/500-250

Székhely: 2500 Esztergom, Kölcsey u. 2.

Honlap: www.dunamuzeum.hu

A kezelt személyes adatok köre: felvétel (képmás). Az adatkezelés célja: Objektum-, személy- és vagyonvédelem, objektumvédelmi céllal (a kiállításban őrzött műtárgyak, valamint ott elhelyezett nagy értékű informatikai és egyéb berendezések vagyonvédelmének; valamint a látogatók személyi biztonsága és vagyontárgyaik védelmének biztosítása érdekében, az épületbe történő bejutás és az épületben történő mozgás rögzítésével valósul meg a megfigyelés). Az adatkezelés jogalapja: közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja). Az adatkezelés időtartama:

3 nap.

A felvételek tárolásának helye: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság múzeumi telephelye (adathordozó – CCTV központi egység tároló egysége /RAID1/). Egyes kamerák elhelyezkedése, a megfigyelés alatt álló területek: jellemzően nagy látókörű kamerák alkalmazásával, azok célzott, stratégiailag fontos helyekre történő elhelyezése történik.

A kiállítótérben elhelyezett kamerák:

1 kamera, A épület földszint folyosó, ruhatár

1 kamera, A épület földszint folyosó, pénztárfülke

1 kamera, A épület földszint, időszaki kiállítás, 1. terem

1 kamera, A épület földszint, időszaki kiállítás, 2. terem

1 kamera, A épület földszint, időszaki kiállítás, 3. terem

1 kamera, A épület lépcsőház, Aquamobil

1 kamera, A épület emelet, folyosó, „Mozaikok a Vízügy történetéből”

1 kamera, A épület, emelet, 1. terem,  „Vízügy”

1 kamera, A épület, emelet, folyosó, „Vízügyi innovációk”

1 kamera, A épület, emelet, folyosó, „Vizes mesterségek”

1 kamera, A épület, emelet, 5, terem „H2O”

2 kamera, A épület, emelet, 4. terem,
„Folyószabályozás”, „Hajózás”

2 kamera, A épület, emelet, 3. terem,
„Úszás”, „Szóda”

1 kamera, A épület, emelet, 2. terem,
„Merengő”

 

Adatbiztonsági intézkedések: jelszóval védett belépés (a képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló számítógépek illetéktelen hozzáférés ellen védve vannak, riasztóval védett terület). A személyes adatok megismerésére jogosultak köre: Az OVF főigazgatója, Informatikai Főosztály vezetője, Informatikai Üzemeltetési Osztály vezetője, Üzemeltetési Osztály vezetője, adatvédelmi tisztviselő, a múzeum igazgatója, operátor és a NAIH. A felvétel továbbításának lehetősége: bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt indult büntető eljárás vagy szabálysértési eljárás, más hatósági vagy bírósági eljárásban bizonyítékként, törvényben felhatalmazott szervek (különösen a rendőrség) részére. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

átlátható tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikke)

hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikke)

helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikke)

törléshez („elfeledtetéshez”) való jog (GDPR 17. cikke)

tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikke)

az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikke)

adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikke)

jogorvoslathoz való jog (GDPR 13. cikk (2) bekezdés d) pontja)

 

Jogorvoslati lehetőségek: Az érintett a jogainak megsértése miatt vagy személyes adatai kezelésével összefüggő jogai érvényesítésével kapcsolatban az Adatkezelőhöz (az adatvédelmi tisztviselőhöz), illetve a Budapesti Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó utca 27., 06-1/354-6000, https://fovarositorvenyszek.birosag.hu) fordulhat. Az érintett az Adatkezelővel, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf.: 9., ugyfelszolgalat@naih.hu, 06-1/391-1400, www.naih.hu) panasszal élhet.

Az Adatkezelő az adatvédelmi tisztviselőhöz az érintett kérelmének beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül írásban tájékoztatást ad az érintett részére, amely határidő indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbítható.

 

 

            Láng István

                                                                                                                      főigazgató

Utolsó módosítás: 2022. november 30., szerda 11:56, Regdánszki Tamara
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat