Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Határvízi együttműködés

Tartalomfelelős: Szabó Katalin, nemzetközi ügyintéző

2013. november 15., péntek 12:00

Az Alpok és a Kárpátok gyűrűjében fekvő Magyarország medence jellegű földrajzi elhelyezkedése következtében a felszíni vízkészletek 96%-a határainkon túlról érkezik. Az ország domborzati adottságaiból következő árvíz- veszélyeztetettsége, ugyanakkor a kiépített védelem nagysága – az ország területének 22,8%-a – egyedülálló Európában.

Magyarország árvízi biztonsága érdekében tehát rendkívül fontosak a határvízi kapcsolatok.  Ezért hazánknak a hét szomszédos államok mindegyikével van kétoldalú, a vízgazdálkodási kérdéseket szabályozó Egyezménye.

Az egyezmények kormányközi megállapodáson alapulnak, végrehajtásukért a határvízi bizottságok, illetve azok vezetői, a két együttműködő kormány által kinevezett meghatalmazottak és meghatalmazott-helyettesek a felelősek. A meghatalmazottakat és helyetteseiket munkájukban a határvízi titkárok és az albizottságok, munkabizottságok segítik.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a magyar-szlovák és a magyar-szerb határvízi bizottságokban kormánymeghatalmazott-helyettesi illetve magyar-szlovák, a magyar-szerb és magyar-horvát határvízi bizottságokban albizottság-vezetői szerepet tölt be. Szakértői szinten a magyar-horvát, magyar-román vízgazdálkodási és hidrometerológiai albizottság és a magyar-horvát főbizottság munkájában vesz részt, de természetesen amennyiben szükséges, a többi négy relációban is ellát szakértői feladatokat.

A határvízi együttműködés minden olyan vízügyi szakterületekre kiterjed, mely az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakmai irányítása mellett a vízügyi igazgatóságok tevékenységi körébe tartozik (védekezések, szabályzatok, fejlesztések, közös EU-projektek, védelmi létesítmények fenntartása, üzemeltetése, vízrajzi adatgyűjtés, adatcsere, előrejelzések, információátadás, közös felülvizsgálatok, stb.)

A magyar-szlovák viszonylatban 1976-ban megkötött Egyezmény mai, az EU irányelveknek megfelelő szakmai átdolgozása a Határvízi Bizottság szintjén megtörtént. A tárcaközi egyeztetést még ebben az évben megkezdjük annak érdekében, hogy az új Egyezmény – hazánk vízgazdálkodási érdekeit szolgálva – mielőbb aláírásra kerülhessen.

A határvízi bizottságok szervezeti felépítése

HORVÁT KÖZTÁRSASÁG MAGYARORSZÁG Horvátország
Horvát zászló Magyar zászló
Horvát zászló Magyar zászló
Horvát címer Magyar címer
Horvátország címere Magyarország címere

 

Állandó Magyar-Horvát Vízgazdálkodási Bizottság

Duna és Dráva vízgyűjtője Albizottság Mura Albizottság       Vízminőségvédelmi Albizottság Integrált Vízgazdálkodási Albizottság
OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG MAGYARORSZÁG Ausztria térképe (vízfolyások)
Ausztria zászlaja Magyar zászló
Ausztria zászlaja Magyar zászló  
Ausztria címere Magyar címer Ausztria térképe
Ausztria címere Magyarország címere

 

Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság 

Magyar-Osztrák Vízügyi Albizottság  Rába ad-hoc munkacsoport Vízminőségi szakértői csoport

 


ROMÁNIA MAGYARORSZÁG  
Románia zászlaja Magyar zászló Románia térkép
Románia zászlaja Magyar zászló  
Románia címere Magyar címer  
Románia címere Magyarország címere  

 

Magyar-Román Vízügyi Bizottság  

Ár- és Belvízvédekezés Albizottság     Vízgazdálkodási és Hidrometeorológiai Albizottság      Vízminőségi Albizottság Víz Keretirányelv Szakértői Csoport   
SZERB KÖZTÁRSASÁG MAGYARORSZÁG  
Szerbia zászlaja Magyar zászló Szerbia térkép
Szerbia zászlaja Magyar zászló  
Szerbia címere Magyar címer  
Szerbia címere Magyarország címere  

 

Magyar-Szerb Vízgazdálkodási Bizottság

Vízkárelhárítási Albizottság        Vízgazdálkodási Albizottság       Vízminőségvédelmi Albizottság 
SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG MAGYARORSZÁG  
Szlovákia zászlaja Magyar zászló Szlovák térkép (vízfolyás)
Szlovákia zászlaja Magyar zászló  
Szlovákia címere Magyar címer Szlovák térkép
Szlovákia címere Magyarország címere  

 

Magyar-Szlovák Határvízi Bizottság        

Duna Albizottság       Ipoly Albizottság       Tisza és mellékfolyók Albizottság       Közös Hidrológiai és Vízminőségi Albizottság     Pénzügyi Szakcsoport       
SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG MAGYARORSZÁG  
Szlovénia zászlaja Magyar zászló Szlovén térkép
Szlovénia zászlaja Magyar zászló  
Szlovénia címere Magyar címer  
Szlovénia címere Magyarország címere  

 

Állandó Magyar-Szlovén Vízgazdálkodási Bizottság        

Vízgazdálkodási Munkacsoport Vízminőségvédelmi Munkacsoport     
UKRÁN KÖZTÁRSASÁG MAGYARORSZÁG  
Ukrajna zászlaja Magyar zászló Ukrán térkép
Ukrajna zászlaja Magyar zászló  
Ukrajna címere Magyar címer  
Ukrajna címere Magyarország címere  

 

Magyar-Ukrán Határvízi Vízgazdálkodási Bizottság       

Vízkárelhárítási Szakcsoport       Hidrológiai és Vízgazdálkodási szakcsoport Vízminőség-védelmi Szakcsoport
Magyarország hatályos kétoldalú határvízi egyezményeiMagyarország hatályos kétoldalú határvízi egyezményei
Utolsó módosítás: 2015. február 20., péntek 11:15, Vass Zsuzsanna
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat