Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Szervezeti, személyzeti adatok

Tartalomfelelős: Regdánszki Tamara, honlap adminisztrátor

2014. november 18., kedd 08:16

 

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Név: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D

Postai cím: 1253 Budapest, Pf. 56.

Telefonszám: +36-1/225-4400

Telefaxszám: -

Elektronikus cím: ovf@ovf.hu

Központi kárelhárítás: omit@ovf.hu

Honlap: www.ovf.hu

Központi ügyelet: +36-1/225-4447

Központi kárelhárítás ügyelet: +36-80/204-240


2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A szervezeti ábra és a feladatokat tartalmazó ügyrend az alábbi hivatkozásokon elérhető:

A szervezeti felépítést a szervezeti ábra tartalmazza.

A szervezeti egységek feladatait az ügyrend tartalmazza.

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Az adatok megtekinthetők, illetve letölthetők PDF formátumban  ITT.


4. A szervezeten belül illetékes központi ügyeleti vezető neve, elérhetősége és az ügyfélfogadási rend

Dr. Antal Örs főosztályvezető-helyettes

Központi ügyelet telefonszáma: +36-1/225-4447

Központi kárelhárítás ügyelet telefonszáma: +36-80/204-240

Telefonszám (porta): +36-1/255-4400

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

1.

Név: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Székhely: 9021 Győr, Árpád út 28-32.

Postai cím: 9002 Győr, Pf. 101.

Telefonszám: +36-96/500-000

Telefaxszám: +36-96/315-342

Elektronikus cím: titkarsag@eduvizig.hu

Központi ügyelet: muszakiugyelet@eduvizig.hu

Honlap: www.eduvizig.hu

Központi ügyelet: +36-30/959-4388

2.

Név: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41.

Postai cím: 1428 Budapest, Pf. 33.

Telefonszám: +36-1/477-3500

Telefaxszám: +36-1/477-3519

Elektronikus cím: titkarsag@kdvvizig.hu

Honlap: www.kdvvizig.hu

Vízminőségi kárelhárítási ügyelet: +36-30/708-6064

Műszaki ügyelet: +36-30/334-1909

3.

Név: Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Székhely: 6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/c.

Postai cím: 6501 Baja, Pf. 84.

Telefonszám: +36-79/525-100

Telefaxszám: +36-79/325-211

Elektronikus cím: titkarsag@aduvizig.hu

Honlap: www.aduvizig.hu

Központi ügyelet: +36-30/943-6281

Központi kárelhárítás ügyelet: +36-80/204-240

4.

Név: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.

Postai cím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 281.

Telefonszám: +36-22/315-370, +36-22/514-000

Telefaxszám: +36-22/313-275

Elektronikus cím: szekesfehervar@kdtvizig.hu

Központi kárelhárítás: ugyelet@kdtvizig.hu

Honlap: www.kdtvizig.hu

Ár- és belvízvédelmi ügyelet:

+36-22/514-018, +36-20/235-8858

Vízminőségi kárelhárítási ügyelet: +36-20/266-3333

5.

Név: Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 7.

Postai cím: 7602 Pécs, Pf. 101.

Telefonszám: +36-72/506-300

Telefaxszám: +36-72/506-350

Elektronikus cím: titkarsag@ddvizig.hu

Műszaki ügyelet: vizkar.ugyelet@ddvizig.hu

Honlap: www.ddvizig.hu

Közönségszolgálati iroda: +36-72/506-398, +36-72/506-399

Műszaki ügyelet: +36-30/664-2786

6.

Név: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Székhely: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

Postai cím: 9701 Szombathely, Pf. 52.

Telefonszám: +36-94/521-280

Telefaxszám: +36-94/316-866

Elektronikus cím: vezetes@nyuduvizig.hu

Vízkárelhárítási ügyelet: vizkarelharitas@nyuduvizig.hu

Honlap: www.nyuduvizig.hu

Vízkárelhárítási ügyelet: +36-30/300-4242, +36-94/509-370

7.

Név: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.

Postai cím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 14.

Telefonszám: +36-42/502-200

Telefaxszám: +36-42/502-202

Elektronikus cím: titkarsag@fetivizig.hu

Központi ügyelet: mugyelet@fetivizig.hu

Honlap: www.fetivizig.hu

Központi ügyelet/központi kárelhárítási ügyelet:

+36-42/502-203

Közönségkapcsolat: +36-42/502-208, +36-30/4645-446

8.

Név: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.

Postai cím: 4025 Debrecen, Pf. 57.

Telefonszám: +36-52/410-677

Telefaxszám: +36-52/316-662

Elektronikus cím: titkarsag@tivizig.hu

Központi ügyelet: ugyelet@tivizig.hu

Honlap: www.tivizig.hu

Központi kárelhárítás ügyelet: +36-30/207-8849

9.

Név: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Székhely: 3500 Miskolc, Vörösmarty u. 77.

Postai cím: 3501 Miskolc, Pf. 3.

Telefonszám: +36-46/516-600

Telefaxszám: +36-46/516-601

Elektronikus cím: emvizig@emvizig.hu

Honlap: www.emvizig.hu

Központi ügyelet: +36-30/847-4895

10.

Név: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Székhely: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.

Postai cím: 5002 Szolnok, Pf. 63.  

Telefonszám: +36-56/501-900

Telefaxszám: +36-56/343-801

Elektronikus cím: titkarsag@kotivizig.hu

Honlap: www.kotivizig.hu

Állandó ügyelet: +36-30/279-7700

11.

Név: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Székhely: 6720 Szeged, Stefánia 4.

Postai cím: 6701 Szeged, Pf. 390.

Telefonszám: +36-62/599-599

Telefaxszám: +36-62/599-519

Elektronikus cím: titkarsag@ativizig.hu

Honlap: www.ativizig.hu

Műszaki ügyelet: +36-62/599-501, +36-30/415-8100

12.

Név: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Székhely: 5700 Gyula, Városház u. 26.

Postai cím: 5701 Gyula, Pf. 19.

Telefonszám: +36-66/526-400

Telefaxszám: +36-66/526-407

Elektronikus cím: kovizig@kovizig.hu

Központi ügyelet:

Árvízvédelmi ügyelet: vedelmitorzs@kovizig.hu

Belvízvédelmi ügyelet: belvizvedelem@kovizig.hu

Vízminőségvédelmi ügyelet: vizminoseg@kovizig.hu

Honlap: www.kovizig.hu

Vízkárelhárítási ügyeletek:

Központi ügyelet: +36-66/526-400, +36-30/937-7057

Árvízvédelmi ügyelet: +36-66/526-418

Belvízvédelmi ügyelet: +36-66/526-409

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Neve: VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

VIZITERV Environ Kft.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.

Postai cím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 420.

Telefonszám: +36-42/500-521

E-mail: info@environ.hu

Tevékenységi köre: a vízügyi ágazat fejlesztéseinek magas szakmai színvonalon történő előkészítése, tervezése

Képviseli: Illés Lajos András ügyvezető

Részesedés mértéke: 100%

Neve: VIZITERV Export Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

VIZITERV Export Kft.

Székhely: 1012 Budapest, Márvány u. 1/c-d.

Postai cím: 1253 Budapest, Pf. 56.

Telefonszám: +36-1/225-4400/10-030

Elektronikus cím: vizitervexport@ovf.hu  

Tevékenységi köre: tervezési, szakértői, oktatási feladatok

Képviseli: Dr. Dobi László ügyvezető

Részesedés mértéke: 100%

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nem releváns

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nem releváns

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nem releváns


11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Felettes szerv:

Név: Belügyminisztérium

Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Postai cím: 1903 Budapest, Pf. 314.

Telefonszám: +36-1/441-1000

Elektronikus cím: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu

Honlap: www.kormany.hu/belugyminiszterium

Ügyfélszolgálat: 1818, külföldről: +36-1/550-1858

12. Az integritás tanácsadó neve, elérhetősége:

dr. Németh Andrea

integritasvedelem@ovf.hu

Az integritás tanácsadó feladat- és hatásköre az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében:

- közreműködik a Főigazgatóság működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló integritás jelentés elkészítésében;

- az intézkedési terv alapján javaslatot tesz a Főigazgatóság hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzései megtartására, valamint közreműködik ezek végrehajtásában;

- a hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást és tanácsot ad a Főigazgatóság vezetői és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben;

- gondoskodik a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációjáról, valamint a Főigazgató általi meghatalmazás alapján ellátja a Főigazgatóság működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

 

Utolsó módosítás: 2022. november 29., kedd 10:25, Regdánszki Tamara
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat