Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Panaszok és közérdekű bejelentések

Tartalomfelelős: Alkonyi Zsófia Dr., osztályvezető

2015. október 30., péntek 19:51

A panaszok és a közérdekű bejelentések kapcsolatos eljárás során a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLV. törvény, a panaszokkal és a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyek egységes intézéséről szóló 22/2014. (XII. 5.) BM utasítás rendelkezései alapján jár el az Országos Vízügyi Főigazgatóság.

Panasz, vagy közérdekű bejelentés benyújtására az alábbi módokon van lehetőség.

 1. Szóban:

a) személyesen: 1012 Budapest, Márvány utca 1/C.

személyes ügyfélfogadási idő: hétfőtől péntekig 9:00-12:00


b) telefonon: 1/225-4400 telefonszámon

2.   Írásban:

a) postai úton: 1253 Budapest, Pf. 56.

b) faxon: 1/212-0773

c) elektronikus úton: office_ovf@ovf.hu

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság hatáskörét különösen az alábbi jogszabályok jelölik ki:

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,

- a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet,

- a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság működési köre az ország egész területére kiterjed (223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése).

Tájékoztatás a szóban tett közérdekű bejelentésről felvett adatlap másodpéldányának átvételéről

A szóbeli panaszt és a szóbeli közérdekű bejelentést írásba kell foglalni. Közérdekű bejelentés esetén az adatlapról – a megtett intézkedések kivételével- másodpéldányt kell készíteni. A másodpéldány a bejelentő által ügyfélfogadási időben személyesen átvehető; az átvételről a közérdekű bejelentőnek az eredeti adatlapon nyilatkoznia, és az átvételt igazolnia kell.

 

Utolsó módosítás: 2015. október 30., péntek 19:55, Pászthory Róbert
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat