Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Gazdálkodási adatok

Tartalomfelelős: Dr. Tóth László, főigazgató-helyettes

2014. november 18., kedd 12:49

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Éves költségvetési beszámolók

2022. évi költségvetési beszámoló Tulajdonosi Joggyakorló Szervezet

2022. évi költségvetési beszámoló

2021. évi költségvetési beszámoló

2020. évi költségvetési beszámoló

2019.évi költségvetési beszámoló

2018.évi költségvetési beszámoló

2017.évi költségvetési beszámoló

2016.évi költségvetési beszámoló

2015 évi költségvetési beszámoló

Elemi költségvetések

2022. évi elemi költségvetés

2021. évi elemi költségvetés

2020. évi elemi költségvetés II.

2020. évi elemi költségvetés I.

2019. évi költségvetés II.

2019. évi költségvetés I.

2019. évi elemi költségvetés II.

2019. évi elemi költségvetés I.

2018. évi elemi költségvetés

Mérlegjelentések:

2022. évi mérlegjelentés IV. Tulajdonosi Joggyakorló Szervezet

2022. évi mérlegjelentés IV.

2022. évi mérlegjelentés III.

2022. évi mérlegjelentés II.

2022. évi mérlegjelentés I.

2021. évi mérlegjelentés IV.

2021. évi mérlegjelentés III.

2021. évi mérlegjelentés II.

2021. évi mérlegjelentés I.

2020. évi mérlegjelentés IV.

2020. évi mérlegjelentés III.

2020. évi mérlegjelentés II.

2020. évi mérlegjelentés I.

2019. évi mérlegjelentés IV.

2019. évi mérlegjelentés III.

2019. évi mérlegjelentés II.

2019. évi mérlegjelentés I.

 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2022. évi IV. negyedév összesített adatai

2022. évi III. negyedév összesített adatai

2022. évi II. negyedév összesített adatai

2022. évi I. negyedév összesített adatai

2021. évi IV. negyedév összesített adatai

2021. évi III. negyedév összesített adatai

2021. évi II. negyedév összesített adatai

2021. évi I. negyedév összesített adatai

2020. évi összesített adatok

2018. évi adatok (Létszám, Személyi juttatások)

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Nem releváns

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

nettó 5 millió Ft feletti szerződések 2022.12.31

nettó 5 millió Ft feletti szerződések 2022.10.31

nettó 5 millió Ft feletti szerződések 2022.08.31

nettó 5 millió Ft feletti szerződések 2022.06.30

nettó 5 millió Ft feletti szerződések 2022.04.30

nettó 5 millió Ft feletti szerződések 2022.02.28

nettó 5 millió Ft feletti szerződések 2021.12.31

nettó 5 millió Ft feletti szerződések 2021.10.31

nettó 5 millió Ft feletti szerződések 2021.08.31

nettó 5 millió Ft feletti szerződések 2021.06.30

nettó 5 millió Ft feletti szerződések táblázata 2021.04.30

nettó 5 millió Ft feletti szerződések - 2018. év

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nem releváns

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

fejlesztések, szerződések

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A Közbeszerzési Osztály az adatok feltöltésére vonatkozó kötelezettségét az EKR, valamint a CoRe rendszerekbe történő feltöltés útján teljesíti.  

 Éves tervek (Archív)

Utolsó módosítás: 2023. augusztus 29., kedd 16:12, Regdánszki Tamara

Csatolmányok

OVF TJSZ 2022 IV. negyedeves (Eves) idokozi merlegjelentes.pdf (PDF dokumentum)
OVF TJSZ 2022 Eves koltsegvetesi beszamolo.pdf (PDF dokumentum)
2022 IV. negyedeves merlegjelentes (Eves elszamolas).pdf (PDF dokumentum)
szemelyi kozerdeku kozzetetel 2022_3 negyedev (PDF dokumentum)
2022 eves koltsegvetesi beszamolo.pdf (PDF dokumentum)
szemelyi kozerdeku kozzetetel 2022_4 negyedev (PDF dokumentum)
2022 uvegzseb kozzeteendo 20221231 (PDF dokumentum)
Uvegzseb 2022 kozzeteendo 20220228 (PDF dokumentum)
Uvegzseb 2022 kozzeteendo 20220630 (PDF dokumentum)
Uvegzseb 2021 eves 20221231 (PDF dokumentum)
Uvegzseb 2022 kozzeteendo 20220430 (PDF dokumentum)
Uvegzseb 2022 kozzeteendo 20220831 (PDF dokumentum)
Uvegzseb 2022 kozzeteendo 20221031 (PDF dokumentum)
szemelyi kozerdeku kozzetetel 2022_1 negyedev (PDF dokumentum)
szemelyi kozerdeku kozzetetel 2022_2 negyedev (PDF dokumentum)
OVF 2022 Iyedeves idokozi merlegjelentes_.pdf (PDF dokumentum)
OVF 2022. negyedeves idokozi merlegjelentes_.pdf (PDF dokumentum)
OVF 2022 II. negyedeves idokozi merlegjelentes_.pdf (PDF dokumentum)
OVF 2021 IV negyedevi merlegjelentes eves elszamolas (PDF dokumentum)
Szemelyi 2021_IV negyedev (PDF dokumentum)
OVF 2021 koltsegvetesi beszamolo alairt (PDF dokumentum)
OVF 2022 evi jovahagyott elemi koltsegvetes (PDF dokumentum)
OVF_Uvegzseb 20211031_kozzetetel (PDF dokumentum)
OVF 2021. negyedevi idokozi merlegjelentes_alairt.pdf (PDF dokumentum)
5m ft feletti szerzodesek_MIND_0630 (PDF dokumentum)
OVF_Uvegzseb 20210831_kozzetetel (PDF dokumentum)
Szemelyi 2021_III negyedev (PDF dokumentum)
OVF Idokozi merlegjelentes 2021 negyedev_ALAIRT.pdf (PDF dokumentum)
Alairt 2021ves merlegjelentes_.pdf (PDF dokumentum)
Alairt 2019adikeves merlegjelentes_.pdf (PDF dokumentum)
Alairt 2019eves merlegjelentes_.pdf (PDF dokumentum)
Alairt 2019dikeves merlegjelentes_.pdf (PDF dokumentum)
Alairt 2019edikeves merlegjelentes_.pdf (PDF dokumentum)
Europai Unio tamogatasaval megvalosulo fejlesztesek (Excel táblázat)
5m ft feletti szerzodesek_teljes (Excel táblázat)
Szemelyi 2021_I negyedev (Excel táblázat)
Szemelyi 2020 (Excel táblázat)
2020 negyedeves merlegjelentes.pdf (PDF dokumentum)
2020. negyedeves merlegjelentes.pdf (PDF dokumentum)
2020negyedeves merlegjelentes.pdf (PDF dokumentum)
2020 negyedeves_merlegjelentes.pdf (PDF dokumentum)
2019 OVF elemi II (PDF dokumentum)
2020 OVF elemi II (PDF dokumentum)
2019 OVF elemi I (PDF dokumentum)
2020 elemi I..pdf (PDF dokumentum)
01 OVF Eves beszamolo 2019 (PDF dokumentum)
01 OVF Eves beszamolo 2020 (PDF dokumentum)
Netto 5 Millio Ft feletti szerzodesek - 2018df (PDF dokumentum)
OVF_2019elemi koltsegvetes II..pdf (PDF dokumentum)
OVF_2019elemi koltsegvetes I..pdf (PDF dokumentum)
OVF_2018elemi koltsegvetes.pdf (PDF dokumentum)
OVF_2018koltsegvetesi beszamolo.pdf (PDF dokumentum)
OVF_2017koltsegvetesi beszamolo.pdf (PDF dokumentum)
OVF_2016koltsegvetesi beszamolo.pdf (PDF dokumentum)
OVF_2015koltsegvetesi beszamolo.pdf (PDF dokumentum)
OVF 2016 kozbeszerzesi terv 2. sz. modositasa.pdf (PDF dokumentum)
Az OVF 2016. évi közbeszerzési terve (PDF dokumentum)
2016 évi Közbeszerzési terv 1. sz. módosítás és kiegészítés egységes szerkezetben (PDF dokumentum)
Elemi koltsegvetes - KOZEPIRANYITOI, AGAZATI (PDF dokumentum)
Elemi koltsegvetes - OVF (PDF dokumentum)
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat