Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Adatigénylés

Tartalomfelelős: Baksa Márta, osztályvezető

2015. március 24., kedd 09:15

Tájékoztató a vízrajzi adatszolgáltatásról

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz és az ország 12 vízügyi igazgatóságához beérkező vízrajzi adatkéréseket Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és módosításai, valamint a Vízrajzi Adatszolgáltatási Szabályzat szerint teljesítjük.

Az adatszolgáltatás költségtérítés ellenében, illetve díjmentesen is történik. A díjmentes adatszolgáltatásra jogosultak köréről, az Adatszolgáltatási Szabályzatunk rendelkezik.

Az adatszolgáltatás közép- vagy felsőoktatási intézmény hallgatója számára az alábbi esetben lehet költségmentes (idézet a Szabályzatból):

„22. § Az Adatszolgáltató szervezet vezetője saját hatáskörben rendelkezhet úgy, hogy közép- vagy felsőoktatási intézmény hallgatója az adatszolgáltatás ellenértékét költségtérítés megtérítése helyett az adatok felhasználásával készített szakdolgozat, diplomamunka, TDK-munka, doktori értekezés vagy egyéb dolgozat (továbbiakban együttesen: dolgozat) nyomtatott vagy digitális (pl. .pdf formátumú) példányának átadásával is teljesíti.

23. § A 22. §-ban meghatározott engedély kiadásához szükséges kérelemhez a hallgató vagy tanuló az Adatigénylő laphoz köteles csatolni az oktatási intézmény illetékes vezetője (pl. tanszékvezető, intézetvezető, igazgató) által kiadott igazolást az alábbi tartalommal:

a hallgatói vagy tanulói jogviszony igazolása; a dolgozat címe és leadási határideje; a dolgozat feladatkiírása.

24. § A hallgató vagy a tanuló írásban kötelezettség vállal arra, hogy a dolgozatot a leadási határidőt követő tizenöt napon belül megküldi az Adatszolgáltató részére. Amennyiben a tanuló nem töltötte be a 18. életévét, törvényes képviselőjének hozzájárulása is szükséges a kötelezettséget vállaló nyilatkozathoz.”

 

A költségtérítés mértékének megállapítása a mindenkori jogszabályok szerint történik.

 

Az adatszolgáltatás menete:

Adatigénylő lap adatigénylő részéről való kitöltése és elküldése az adatszolgaltatas@ovf.hu e-mailcímre, vagy az Adatszolgáltató postacímére Adatigénylés pontosítása - ha szükséges -, majd visszaigazolása az Adatszolgáltatási kérelem visszaigazolása című nyomtatványon, amelyen (amennyibe nem esik a díjmentes adatszolgáltatások körébe) a költségtérítés mértéke is szerepel A fenti nyomtatvány megfelelő részét aláírva és visszaküldve az Ügyfél elfogadja az árajánlatot is (ez megrendelésnek minősül) Százezer forint feletti adatszolgáltatási díj esetén szerződést kötünk az adatkérővel Adatszolgáltatás, Adatszolgáltatási kérelem teljesítése (Teljesítési igazolás) kiküldése, majd az Ügyfél általi elfogadása Számla kibocsátása, szolgáltatási díj rendezése Az adatszolgáltatás az Adatszolgáltató által küldött Vevői/felhasználói elégedettségmérő kérdőív visszaküldésével zárul, amit köszönettel veszünk, és munkánk hatékonyabbá tételére szeretnénk használni

 

 

Utolsó módosítás: 2017. szeptember 07., csütörtök 10:59, Radó Mónika
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat