Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Központi Vízrajzi Adattár

Tartalomfelelős:

2015. március 24., kedd 09:03

BEMUTATKOZÁS

 

A Központi Vízrajzi Adattár 2012 novemberéig a VITUKI telephelyén és szervezeti keretei között működött. A Központi Vízrajzi Adattár fenntartását és működtetését jelenleg az Országos Vízügyi Főigazgatóság látja el. A Központi Vízrajzi Adattár új helyszínen, a XXI. kerületben a Weiss Manfréd út 2 sz. alatt működik.

A Központi Vízrajzi Adattár gyűjtötte, őrzi és a felhasználók számára elérhetővé teszi az 1886-ban létrehozott Vízrajzi Osztály, később a Vízrajzi Intézet, majd 1952-től a VITUKI és a vízügyi igazgatóságok által gyűjtött vízrajzi (hidrológiai) észlelési és mérési adatokat, a mérési eredményeket tartalmazó eredeti, illetve eredetinek tekintett adathordozókat, adatgyűjteményeket, évkönyveket, térképeket, valamint az adatok értékeléséhez szükséges egyéb dokumentációkat, amelyek Magyarország vízkészleteinek és azok változásai értékeléséhez, számszerűsítéséhez felhasználhatók. Az 1980-as évek előtti észlelési, mérési adatok és egyéb, ezekhez szorosan kapcsolódó dokumentumok kizárólag a Központi Vízrajzi Adattárban állnak rendelkezésre. Értékük felbecsülhetetlen, létük és rendelkezésre állásuk a magyar vízügyi szolgálat számára elengedhetetlenül fontos.

A Központi Vízrajzi Adattárban elhelyezett mintegy 5 millió oldal terjedelmű papír alapú állomány közel egyharmad részének digitalizálása a közelmúltban fejeződött be. Ezek az állományok PDF-formátumban állnak rendelkezésre.

A 2000 után gyűjtött és a korábban már számítógépen rögzített (archivált) vízrajzi adatok  adatbázisba rendezve elektronikus adatállományként az Adattár részeként működő gépi adattárban (Magyar Hidrológiai Adatbázis) állnak rendelkezésre. A Magyar Hidrológiai Adatbázis feltöltése a recens adatokkal folyamatosan.

Az Adattár az elemi és származtatott adatokat tartalmazó adathordozókat egyaránt tárolja:

Adatfajták (egyedi adatok vagy idősorok): felszíni vízállás; felszíni vízhozam; vízhőmérséklet; jégvastagság és jégállapot; felszín közeli (talajvíz) vízállás; felszín alatti (rétegvíz, karsztvíz, hasadékvíz) vízállás; források vízhozama; párolgás (szabad vízfelület); hó (hóvastagság és hó-vízegyenérték adatok). A felsorolt adatfajták mérőállomásaira vonatkozó kiegészítő információk: az állomás neve; az állomás földrajzi koordinátái és magassága; az állomáshoz kapcsolódó vízfolyás, állóvíz; az állomás szelvénye folyamkilométerben; az állomáson használt vízmérce „0”-pont magassága; az állomáshoz kapcsolódó vízgyűjtő/víztest azonosító; az állomáshoz tartozó vízgyűjtő terület nagysága; az állomás létesítésének időpontja. Egyéb dokumentumok: kísérleti és tájjellemző területek mérési adatai, jelentései; hazai és külföldi vízrajzi évkönyvek; archív térképi anyagok (pl. talajvízállás tájékoztató térképei, vízállás jelentések térképei).

A Központi Vízrajzi Adattárban tárolt hagyományos, papír alapú adathordozók és elektronikus adatok hozzáférhetősége:

A megfelelő személyi, tárgyi és informatikai feltételek megteremtését követően, az új helyszínen berendezett Központi Vízrajzi Adattár alapfeladatát képező adatszolgáltatási tevékenység az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján (www.ovf.hu/www.vizugy.hu közzétett nyitvatartási időben a Központi Vízrajzi Adattár felkeresésével, illetve a szintén a honlapról letölthető nyomtatvány kitöltésével elérhető.

Adatigénylés >

 

Utolsó módosítás: 2019. január 29., kedd 08:53, Radó Mónika
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat