Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

A közfoglalkoztatásról

Tartalomfelelős:

2013. november 15., péntek 12:00

A közfoglalkoztatásról általában

Mit jelent a közfoglalkoztatás?

Megszűnt a közhasznú munkavégzés, a közcélú munka és közmunkaprogram, helyette egységes közfoglalkoztatás jött létre. Az állam átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akik a munkaerőpiacon egészségi állapotuk, képzetlenségük, életkoruk, vagy bármely más okból hátrányban vannak, és ezért az önálló álláskeresésük eredménytelen. A közfoglalkoztatás több célcsoport számára, az ország minden területén, a szezonalitást is figyelembe véve teszi lehetővé a munkavégzést. A közfoglalkoztatással megvalósuló tevékenység értéket teremt, hasznos mind az egyén, mind a köz számára. A közfoglalkoztatási jogviszony az Mt. hatálya alá tartozó speciális jogviszony, bizonyos elemeiben azonban eltérően szabályozott.

Közfoglalkoztatott lehet aki:

a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény szerinti álláskereső, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesül.

 

Közfoglalkoztató lehet:

helyi és nemzetiségi önkormányzat, ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása, költségvetési szerv, egyházi jogi személy, civil szervezet, közhasznú szervezet, állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet, vízgazdálkodási társulat, erdőgazdálkodó (magán erdőgazdálkodó is), szociális szövetkezet közhasznú tevékenysége körében, vasúti pályahálózat-működtető szervezet, vasúti üzemi létesítmények fenntartója, közérdekű szolgáltató (törvény által kijelölve).

Miben tér el a közfoglalkoztatás a munkaviszonytól:

csak határozott időre létesíthető, a határozott idő nem lehet hosszabb, mint a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás időtartama, nem köthető ki próbaidő, stb.

Közfoglalkoztatási jogviszony olyan munkára létesíthető, amely

törvény által előírt állami feladat helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelező vagy önként vállalt feladat nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott kötelező vagy önként vállalt feladat  a helyi vagy azon túlmutató közösségi - így különösen - egészségmegőrzési, szociális, nevelési, oktatási, kulturális, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelmi, természet-, környezet- és állatvédelemi, gyermek- és ifjúságvédelemi, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével sport, közrend és közlekedésbiztonsági, ár- és belvízvédelemi célú, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó szükségletek kielégítését szolgáló feladat vagy a Kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását elősegítő feladat ellátására vagy a feladatellátás feltételeinek megteremtésére irányul, és annak ellátására törvény nem ír elő közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonyt.
Utolsó módosítás: 2015. január 26., hétfő 14:18, Vass Zsuzsanna
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat