Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja

Tartalomfelelős:

2017. március 27., hétfő 08:51

A projekt bemutatása, céljai                                               infoblokk_KA2

A jelenlegi helyzet és a megoldandó probléma

A különböző antropogén hatások és természeti folyamok következtében jelentősen lecsökkent a vízi élőhelyek területe a Mosoni-Duna torkolati szakaszán és a csatlakozó mellékágakban. Ezért szükséges a meglévők megőrzése, megszűnésük megakadályozása, illetve a még rehabilitálhatók helyreállítása.

A magyarországi Felső-Duna egyébként is aktuális komplex rendezési igénye a Bősi vízlépcső üzembe helyezését követően sürgető feladattá vált. A különböző változatoknál a hajózási, árvízvédelmi, vízminőségi, vízbázis védelmi, üdülési, rekreációs szempontok mellett meghatározó feladat a mellékágrendszerek, valamint a holtágak, a korábbi nedves területek rehabilitálása, továbbá a mellékvízfolyások torkolati szakaszának rendezése.

A Dunán bekövetkezett vízszintcsökkenés a Mosoni-Duna vízszintjeit is csökkentette azáltal, hogy a dunai kisvizek leszívják a Mosoni-Duna vízszintjeit.

A referencia időszaknak tekintett 50-es, 60-as évekhez képest a Mosoni-Duna torkolatánál a kisvízszintek közel 2 métert süllyedtek, ez Győrnél a Rába torkolatánál pedig közel 70 cm-t jelent.

Ennek eredményeként a hajózás mára teljesen ellehetetlenült, a folyó alsó szakaszán a holtágak, mellékágak kiszáradtak, a vizes élőhelyek visszaszorultak, a győri városképet meghatározó vízpartok esztétikai értékükben jelentősen romlottak.

A Mosoni-Duna Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötőt érintő alsó két kilométeres szakaszán, a VI.B hajóút biztosítása miatt túlkotort meder feliszapolódása folyamatos, évente nagyságrendileg 50-70 ezer m3 iszap rakódik le, amelynek eltávolítása tetemes fenntartási költséget jelent, amelyet az állam csak töredék részben tud finanszírozni.

A fejlesztés céljai, elvárt eredményei

A projektben a Mosoni-Duna torkolatának áthelyezése, és egy árvízkapu építése kerül megvalósításra, kapcsolódó/kiegészítő beruházásrészekkel együtt.

1. Elsőrendű feladat a Duna vízszintsüllyedésének hatására lesüllyedt kis- és közepes vízszintek, valamint a Duna megtámasztó hatásának visszaállítása.

A kis- és közepes vízszintek visszaállításával lehetővé válik a

• 2. vizes élőhelyek rehabilitációja,

• 3. a jogszabályi hajózási lehetőség továbbra is biztosított lesz,

• 4. győri városkép javítása, valamint a

• 5. „Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja” és a „Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése” tárgyú projektek céljainak maradéktalan teljesülése.

A projekt további célkitűzése, eredménye:

• 6. a Mosoni-Duna torkolatának áthelyezésével, és a torkolatáthelyezésbe kerülő műtárggyal a Duna árvizeinek részleges kizárása megtörténhet (árvízkapu

funkció), valamint

• 7.a műtárgy megépítésével a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő medencéssé válik

PROJEKT ADATOK

Projekt címe: „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja”

A projekt azonosítója: KEHOP-1.3.0-15-2016-00012

A projekt tervezett bruttó összköltsége: 28.432.314.100 HUF

A támogatás összege/ intenzitása 14.216.157.050 HUF/ 50%

Nem elszámolható hozzájárulás: 14.216.157.050 HUF/50%

A projekt kezdete: 2017.12.01.

A projekt befejezése: 2022.01.29.

Kedvezményezett: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Konzorciumi partner: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Projekthonlap:  http://mdtorkolatimu.ovf.hu/

Dokumentáció

Kivitelezési és tervezési feladatok

1. oldal   2   3   - Következő
Utolsó módosítás: 2021. szeptember 30., csütörtök 14:04, Pákozdi József

Csatolmányok

portal_7787_2017 (PDF dokumentum)
korrigendum_2_2017-OJS103-205040-hu (PDF dokumentum)
portal_8408_2017 (PDF dokumentum)
2_k_Szerz_mosoniduna_epites_MOD2_20170613 (PDF dokumentum)
Kiegészítő_Tájékoztatás_2_MD_KIVITELI_20170810 (PDF dokumentum)
korrigendum 5_MD Kiviteli (PDF dokumentum)
1_k_AD_Alt_mosoniduna_epites_MOD_20170706 pdf (PDF dokumentum)
KE portal 9769_2017017.07.13.).pdf (PDF dokumentum)
korrigendum 4_MD kiviteli eljaras (PDF dokumentum)
1_k_AD_Alt_mosoniduna_epites_MOD_20170706P (PDF dokumentum)
1_k_AD_Alt_mosoniduna_epites_MOD_20170706 (WORD dokumentum)
III_kotet_1 fejezet_MOD_20170706 (PDF dokumentum)
Geodeziai felmeres (PDF dokumentum)
MD_kiviteli_Modellvizsgalatok_kivonat02 (PDF dokumentum)
KIEG_TAJ_MD_KIVITELI_20170706 (PDF dokumentum)
MD_kiviteli_eloz_uzem_utasitas (PDF dokumentum)
KÉ portal 8408_2017017.06.19.).pdf (PDF dokumentum)
korrigendum 3_MD Kiviteli eljaras (PDF dokumentum)
KE portal_7787_2017017.06.02.).pdf (PDF dokumentum)
korrigendum_2017-OJS099-195462-hu (PDF dokumentum)
2_k_Szerz_mosoniduna_epites_MOD_20170522 (PDF dokumentum)
korrigendum 3_MD Mernok (PDF dokumentum)
MD_Mernok_kieg taj_20170505 (PDF dokumentum)
MD_TSZ_kivonatos (PDF dokumentum)
MD_TSZ_5os_melleklet_kivonathoz (PDF dokumentum)
2_k_Szerz mod_mosoniduna_mernok_20170505 (PDF dokumentum)
MD_3_kotet_Mernok_feladleiras_20170505 (PDF dokumentum)
korrigendum2_MD Mernok_ellenjegyz (PDF dokumentum)
2_k_Szerz mod2_mosoniduna_mernok_20170427 (PDF dokumentum)
Ajánlati felhívás - a Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja (PDF dokumentum)
utmutatokovvalt (PDF dokumentum)
4_AD_IV_kotet_MD_kiviteli pdf (PDF dokumentum)
4_AD_IV_kotet_MD_kiviteli (WORD dokumentum)
2_k_Szerz_mosoniduna_epites (PDF dokumentum)
1_k_AD_Alt_mosoniduna_epites pdf (PDF dokumentum)
1_k_AD_Alt_mosoniduna_epites (WORD dokumentum)
Tervek (ZIP tömörített fájl)
Iratok (ZIP tömörített fájl)
5_k_Taj_Mennyisegi_kiiras_MD (Excel táblázat)
MD-AK-III-01 Muszaki kovetelmenyrendszer (PDF dokumentum)
III_kotet_3 fejezet_2016_12_23 (PDF dokumentum)
III_kotet_2 fejezet_2016_12_23 (PDF dokumentum)
III_kotet_1 fejezet_2016_12_23_kn (PDF dokumentum)
KE portal 5127_2017017.04.11.).pdf (PDF dokumentum)
2017-OJS070-133029-hu (PDF dokumentum)
korrigendum_MD Mernok_ellejegyz (PDF dokumentum)
2_k_Szerz mod_mosoniduna_mernok_20170405 (PDF dokumentum)
1_k_AD mod_Alt_mosoniduna_mernok_20170405 (WORD dokumentum)
1_k_AD mod_Alt_mosoniduna_mernok_20170405 pdf (PDF dokumentum)
MD_3_kotet_Mernok_feladleiras (PDF dokumentum)
2_k_Szerz_mosoniduna_mernok (PDF dokumentum)
AF_mosoniduna_mernok (PDF dokumentum)
1_k_AD_Alt_mosoniduna_mernok pdf (PDF dokumentum)
1_k_AD_Alt_mosoniduna_mernok (WORD dokumentum)
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat