Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi ügyelet zöldszáma: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Álláspályázat - Projekt koordinátor referens

Tartalomfelelős: Palánkay Patrícia, humánpolitikai osztályvezető

2017. szeptember 27., szerda 19:19

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

PROJEKT KOORDINÁTOR REFERENS

munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 18.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet projekt koordinátor referens munkakör határozott időre (2018.12.31-ig) szóló betöltésére.

 

Tevékenységét a Nemzetközi Önálló Osztály vezetője közvetlen alárendeltségében végzi.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

A munkakörbe tartozó feladatok:

Végrehajtja a projektekhez kapcsolódó, a támogatási szerződésekben és a vonatkozó jogszabályokban előírt adminisztratív feladatokat:

ellátja a projekt dokumentáció iktatási és nyilvántartási feladatait; elkészíti a projekt előrehaladási jelentéseket, és változás bejelentéseket; részt vesz a közreműködő szervezet, az irányító hatóság és az egyéb szervezetek részére adandó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségek ellátásában; közreműködik a támogatási szerződések módosításának előkészítésében; kapcsolatot tart az ellenőrző szervekkel a felmerülő kérdések hatékony kezelése érdekében

Koordinálja a projekt jogi és beszerzési folyamatait:

részt vesz a beszerzési eljárások ütemtervének és dokumentációjának összeállításában, a beszerzési hirdetmények elkészítésében; részt vesz a közbeszerzési eljárások lebonyolításában; végrehajtja a felettes intézmények részére adandó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeket; közreműködik a vállalkozási/megbízási szerződések előkészítésében, a szerződéskötés folyamatában.  

Figyelemmel kíséri a szakmai és pénzügyi feladatok végrehajtását:

kapcsolatot tart a szakmai végrehajtásért felelős kollégákkal és elősegíti a szakmai feladatok határidőre való végrehajtását; kapcsolatot tart a pénzügyi végrehajtásért felelős kollégákkal és elősegíti a pénzügyi jelentések határidőre való végrehajtását; kapcsolatot tart a projekt partnerekkel – kiemelten a vezető partnerrel – a megvalósuló szakmai munkák összehangolása érdekében.

 

Elvégzi a projektek megvalósításához, kivitelezéséhez kapcsolódó támogató feladatokat,

részt vesz az operatív irányításban:

azonosítja a projektekkel járó kockázatokat és megteszi a szükséges intézkedéseket a kockázatok megelőzésére illetve csökkentésére; nyomon követi és ellenőrzi a szerződésekben foglalt feladatok ellátását, határidőre való teljesítését és szükség szerint intézkedéseket tesz; ellenőrzi a kivitelezésben részt vevők által készített különböző jelentéseket, egyéb dokumentumokat; kapcsolatot tart a projekt partnerekkel, nekik tájékoztatást nyújt; vezető partnerség esetén koordinálja a projekt partnerek tevékenységét és kapcsolatot tart az EU kijelölt szerveivel; a projekt előrehaladása érdekében biztosítja a projekttel kapcsolatos információk folyamatos rendelkezésre állását.

Fentiek ellátása érdekében kapcsolatot tart a projekt szervezeten belüli és azon kívüli résztvevőivel, megszervezi és lebonyolítja a szükséges megbeszéléseket, egyeztetéseket, vezeti a megbeszélések jegyzőkönyveit, illetve elkészíti a megbeszélések emlékeztetőit. Részt vesz a telefon és e-mail forgalom lebonyolításában.

A feladat ellátásához elengedhetetlen a vonatkozó jogszabályok nyomon követése és naprakész ismerete, a műszaki előírások és a támogatással összefüggésben keletkezett dokumentumok által támasztott követelmények megismerése, ismerete, betartása és betartatása.

Pályázati feltételek:

- főiskolai vagy egyetemi végzettség,

- Európai Unió (társ) finanszírozásával megvalósuló projektek kezelésében szerzett gyakorlat,

- Tárgyalási szintű angol nyelvismeret

- Microsoft Word, Excel magas szintű ismerete,

- kiváló helyesírás és fogalmazás,

- önálló munkavégzés,

- büntetlen előélet,

- magyar állampolgárság,

Előnyt jelent:

- Vízügyi szakterületeken szerzett főiskolai vagy egyetemi végzettség,

- Jogi vagy közgazdasági tapasztalat,

- Vízgazdálkodási projektek kezelésében szerzett gyakorlat,

- EU-s pályázatok kezelésében szerzett gyakorlat,

- közigazgatásban szerzett tapasztalat,

- idegen nyelv ismerete,

- közbeszerzési gyakorlat,

Pályázat tartalma:

- motivációs levél;
- részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
- iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata

- érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.

A pályázatot elektronikus úton Palánkay Patrícia humánpolitikai osztályvezető részére palankay.patricia@ovf.hu email címre az OVF „projekt koordinátor referens” jelige feltüntetésével.

A pályázati felhívással kapcsolatosan szakmai kérésekről további felvilágosítás kérhető Horváth Balázs osztályvezető úrtól a (+36-1-225-44-00/10330) számon.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 27.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.

 

Utolsó módosítás: 2017. szeptember 28., csütörtök 08:19, Radó Mónika
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat