Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Álláspályázat - Jogi referens

Tartalomfelelős: Palánkay Patrícia, humánpolitikai osztályvezető

2018. július 12., csütörtök 08:08

 

 

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

 

JOGI REFERENS

munkakör betöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 1.

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban OVF) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet jogi referens munkakör határozatlan időre történő betöltésére.

 

A munkakör a Főigazgatói Hivatal főosztályvezetőjének közvetlen irányítása alá tartozik.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 

Végrehajtja a Főigazgatói Hivatal feladatköréhez kapcsolódó jogi feladatokat. Ennek keretében:

az OVF igazgatási feladatainak ellátása, polgári jogi szerződések készítése, véleményezése jogi tanácsadás, jogi szakvélemények, állásfoglalások készítése jogszabálykövetés, részvétel jogszabályok előkészítésében szabályzatok készítése, véleményezése hivatali ügyintézés, a Főigazgatóság jogi képviseletének biztosítása a Főigazgatóság vagyonkezelési tevékenysége szabályszerűségének biztosítása a Főigazgatóság képviselete peres eljárásokban jogi szakértelem biztosítása az európai uniós projektek előkészítési, megvalósítási, fenntartási időszakában felmerülő jogi vonatkozású feladatok ellátása során; kapcsolattartás, egyeztetések lebonyolítása a projektekben közreműködő, illetve a projektek által érintett szervezetekkel, személyekkel a jogi vonatkozású feladatok ellátása során;

 

Pályázati feltételek:

egyetemi végzettség, jogász végzettség, legalább 2 éves, közigazgatásban szerzett tapasztalat, magas szintű MS Office (Excel, Word,) ismeret, büntetlen előélet és cselekvőképesség, jó kommunikációs készség, csapatmunkára alkalmasság, magyar állampolgárság.

 

 Előnyt jelent:

jogi szakvizsga közigazgatásban szerzett legalább 3 éves tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai, minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint (GDPR) az arra jogosult személyek megismerhetik, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás

 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra "A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól" szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

 

 A pályázatok benyújtásának módja, rendje:

A pályázatot 1 példányban személyesen vagy e-mail-en kell eljuttatni az „OVF jogi referens” jelige feltüntetésével az Országos Vízügyi Főigazgatóság Humánpolitikai Önálló Osztályra (1012 Márvány u. 1/D. V. em. 514. szoba, bejárat: Márvány u. 1/c alatt; 1253 Budapest, Pf. 56., palankay.patrícia@ovf.hu)

 

A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető:

Általános kérdésekben: Palánkay Patrícia osztályvezető (palankay.patricia@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10235 illetve

Szakmai kérdésekben: Dr. Elek Ádám főosztályvezető (elek.adam@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10080

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

 

A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.

 

 

Utolsó módosítás: 2018. július 12., csütörtök 08:12, Radó Mónika
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat