Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Országos Víziközmű- és Vízminőségvédelmi Értekezlet

Tartalomfelelős:

2017. december 05., kedd 09:06

ORSZÁGOS VÍZIKÖZMŰ- ÉS VÍZMINŐSÉGVÉDELMI ÉRTEKEZLET

 

 

orszagos

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) a 12 vízügyi igazgatósággal közösen 2017. november 6-8 között országos víziközmű- és vízminőség-védelmi értekezlet tartott Hollókőn.

A szakmai szimpózium rendhagyó módon kerekasztal beszélgetéssel kezdődött. A fórumon vita alakult ki a Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő adatszolgáltatás minőségéről, annak ellenőrzéséről, illetve az ezzel kapcsolatos problémákról. A kerekasztal beszélgetést két vitaindító előadás előzte meg (Rényeiné Kerepesi Erika (KDVVIZIG osztályvezető, és Ménesné Óvári Judit (TIVIZIG, osztályvezető-helyettes)).

 

A konferenciát köszöntötte Szabó Csaba polgármester úr, aki röviden bemutatta a települést felhívva a figyelmet Magyarország egyetlen olyan falujára, amely szerepel az UNESCO világörökség listáján.

Ezt követően Szilágyi Attila igazgató úr (KDVVIZIG) köszöntötte a résztvevőket. Rövid előadásában bemutatta a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDVVIZIG) működési területét, kiemelten a konferenciának helyet adó Nógrád megyét.

A konferencia szakmai programja Miklósné Nagy Andrea (OVF, főosztályvezető-helyettes) asszony szakterületi – vízközmű és vízminőség-védelmi – feladatok bemutatásával folytatódott. Főosztályvezető asszony tájékoztatásához szorosan kapcsolódott Réti László (KÖVIZIG, osztályvezető, a munkacsoport vezetője) beszámolója a Víziközmű Munkacsoport 2017. évi tevékenységéről.

Molnár Márta (OVF, viziközmű referens) a szennyvízelvezetési agglomerációs ügyek sajátosságairól, Tassonyi Annamária (ÉMVIZIG, víziközmű referens) és Vőneky Ágnes (ÉMVIZIG, főtanácsos) a települési szennyvízcsatorna rákötési arányok javításának aktuális szakmai kérdéseiről tartott előadást.

Takáts Írisz (KDVVIZIG, ügyintéző) a Víziközmű Társulatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről és tapasztalatokról szóló tájékoztatójában előtérbe kerültek a Társulatok szakmai felügyeletének a kérdései. Priváczkiné Hajdú Zsuzsanna (ATIVIZIG, osztályvezető) a települési vízgazdálkodás megváltozott körülményei az ATIVIZIG működési területén ismertetőjében rámutatott a csapadékvíz-gazdálkodás, a csatornázás, valamint a belvizek kezelésének az összefüggéseire.

A megbeszélésen tiszteletét tette Murányiné Krempels Gabriella (BM, főosztályvezető). Előadásában tájékoztatott a BM Vízgazdálkodási Főosztály aktuális feladatairól, az EU felé történő adatszolgáltatásokat kiemelten az ivóvízre vonatkozó adatokat, a kötelességszegési eljárásokra vonatkozó kérdések kezelését, az irányelv módosításának szükségességét, melyet Mo-n kívül számos tagország is jelzett. Tájékoztatást adott arról is, hogy 2021 után megváltozik az EU támogatási szempontrendszer. Felhívta a figyelmet, hogy a víz- és szennyvízvizsgálatok komponenskörében változások várhatóak, előtérbe kerülnek a mikroszennyezők.

Pászthory Róbert (OVF, víziközmű rendszerfelelős) ismertette a Településsoros-online Adatfeldolgozó Rendszer (TSONLINE) bevezetését. Előadását követően több javaslat érkezett az adatbázissal kapcsolatosan, illetve a kerekasztal beszélgetésen felmerült adatfogadási és adatellenőrzési kérdések itt is megfogalmazásra kerültek.

A víziközmű szakterülethez kapcsolódó feladatokat követően a vízminőség védelme, vízminőség-kárelhárítás, kármentesítés témakörökben folytatódott a konferencia két munkacsoport beszámolójával. Keserű Balázs (ÉDUVIZIG, vízvédelmi ügyintéző, tanácsos) a Vízminőség-kárelhárítási Munkacsoport 2017.évi tevékenységéről, Dr. Teszárné dr. Nagy Mariann (KÖTIVIZIG, laborvezető) Erősségek és gyengeségek a VIZIG Mintavevő Munkacsoportok működésében tartott előadást. Az előadást élénk vita követte az akkreditált csoportok fejlesztési céljainak a meghatározása érdekében.

Rajz Renáta (OVF, vízminőség-védelmi referens) előadásából bepillantást kaptunk a Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ működéséről.

Veres József (FETIVIZIG, osztályvezető) jeges árvíz utáni hulladékmentesítés tapasztalatait mutatta be a Felső-Tisza-vidékén. Keserű Balázs (ÉDUVIZIG, vízvédelmi ügyintéző, tanácsos) „Van-e összefüggés a győri csapadékvízzel higított szennyvizek befogadóba való zsilipelése és a mért csapadék adatok között?” címmel tartott előadást, melyben rámutatott az egyesített csatornával rendelkező településeknél jelentkező problémákra. Ezt követően gyakorlati kárelhárítás tapasztalatairól számolt be Sziszenstein Ferenc (KDTVIZIG hajózási üzemeltetési vezető) „A Balaton vízminőségi kárelhárítási koncepciója” címmel.

A konferencia záró blokkjában három előadás hangzott el. Elsőként Háfra Mátyás (KÖTIVIZIG, osztályvezető) vízfolyások szennyvízterhelésének csökkentése érdekében tett intézkedésekről tartott tájékoztatót. Tóthné Zöldi Irma (OVF, vízminőség-védelmi referens, főtanácsos) „Kármentesítés, az OKKP a kapcsolódó jogszabályok tükrében” címmel foglalta össze a kármentesítés fejlődését, mutatta be a kárelhárítás és kármentesítés összefüggését, illetve foglalta össze a közeljövő feladatait. Tóth Tamás (OVF, vízrendezési referens) a „Víz újrahasznosítás az Európai Unióban” előadásában mutatta be a közeljövőben várható feladatokat, törekvéseket.

A konferencia levezető elnöke Jakus-Tóth Erika (OVF, főosztályvezető) volt.

Utolsó módosítás: 2017. december 05., kedd 09:13, Radó Mónika
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat