Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Stockholmi Ifjúsági Víz Díj 2018

Tartalomfelelős: Uresch László, informatikus

2017. december 08., péntek 17:23

 

Tájékoztató és versenyszabályzat

Stockholmi Ifjúsági Víz Díj – magyar verseny, 2018

A Díj

A Stockholmi Ifjúsági Víz Díjat (Stockholm Junior Water Prize, SJWP) 1997-ben alapították. Egyike a legelismertebb nemzetközi ifjúsági díjaknak a szakterületen. Védnöke a svéd koronahercegnő, Viktória, ő adja át a díjat és találkozik a döntő résztvevőivel is az évente megrendezett stockholmi Víz Világhéten. A Díj 15.000 dollár és egy kristályszobor. A második legjobb pályamű készítője egy ún. Diploma of Excellence kitüntetést és 3000 dollár pénzjutalmat kap.

A döntőben az egyes országok versenyének győztese indulhat. A pályaművek olyan helyi, regionális, országos vagy globális témával foglalkozhatnak, melyeknek környezetvédelmi, tudományos, társadalmi, vagy műszaki jelentőségük van. A verseny nyelve angol. Világszerte több ezer, 15-20 év közötti, középiskolai tanulmányokat folytató fiatal vesz részt évente ebben a szakmai vetélkedőben, mely a víz, illetve a környezet védelmének, a tudatosság felkeltésének kiváló eszköze.

Résztvevők

A versenyben 15-20 év közötti, középiskolás fiatalok vehetnek részt egy maximum kétfős csapatot alkotva.

A pályázó diákoknak legkésőbb 2018. augusztus 27-ig be kell tölteniük a 15. életévüket, illetve csak 2018. szeptember 1. után tölthetik be a 21. életévüket. A diák nem lehet felsőfokú oktatási intézmény hallgatója, kivéve, ha 2018 őszén kezdi meg felsőfokú tanulmányait. Ellenkező esetben kizárják a versenyből.

A hazai verseny

A magyarországi versenyt a GWP Magyarország Alapítvány szervezi számos partnerszervezet segítségével és támogatásával.

A nevezés a hazai verseny honlapján www.ifivizdij.hu keresztül történik, egy legfeljebb egyoldalas angol nyelvű összefoglaló (12-es nagyságú Times New Roman betű, másfeles sortávolság, mindenütt 2 cm-es margó) és a nevezési lap beküldésével. Határidő: 2018. február 4. Többszerzős dolgozat esetén ekkor még elégséges egy fő és a segítő tanár megjelölése a regisztrációhoz. A kiválasztott összefoglalók szerzői február 20-áig felkérést kapnak a teljes húszoldalas pályamű kidolgozására. Ezek benyújtási határideje 2018. április 15. Határidő után benyújtott dolgozatot nem áll módunkban elfogadni.

A döntő résztvevőit (maximum 6 csapat) a verseny bíráló bizottsága 2018. május 4-ig jelöli ki. A résztvevők felkészülnek a döntőre, egy A0-ás, álló elrendezésű posztert készítenek pályaművük bemutatására.

A hazai döntő időpontja: 2018. május 26. Ezen a résztvevők kb. 5 percben, angol nyelven bemutatják pályázatukat, majd válaszolnak a zsűri kérdéseire. Egy csapat meghallgatása kb. 15 percig tart. A pályázat értékelésébe beszámít az írásos anyag és a szóbeli bemutató is a lentebb található bírálati szempontok szerint. A nyertes képviseli Magyarországot a stockholmi Víz Világhéten rendezendő

nemzetközi döntőn. Költségeit a versenyszervezők fedezik. A részvétel egyben a nyertes kötelezettsége is. A II. és III. helyezett díjat, a döntő többi résztvevője emléklapot kap.

A hazai döntőbe jutó csapatok felkészítő tanárai (csapatonként egy fő) külön jutalmat kapnak.

A nyertes csapat, iskoláján kérésztül pénzjutalomban is részesül munkája további fejlesztésének támogatására.

A pályamű

A maximum 20 oldalas pályaműnek az élet minőségének javulását kell elősegítenie vízminőség-javítás, vízkészlet gazdálkodás, vízvédelem, víz- és szennyvíztisztítás, de akár oktatás vagy a víz társadalmi vonatkozásainak bemutatása révén. A pályamű célszerűen alkalmazzon kutatási megközelítést, tudományosan elfogadott vizsgálati módszerekkel, kísérletekkel, monitoringgal, és az eredmények értékelésével és bemutatásával, beleértve statisztikai elemzést is. Elméleti és gyakorlati eredmények egyaránt szerepelhetnek a pályázatban. A döntősök részére a pályamű részét képezi annak bemutatása is.

A pályaműnek angol nyelven kell készülnie, és azt pdf formátumban kell benyújtani. A fájl maximális mérete 2MB lehet. A munkának be kell mutatnia a célkitűzést, az alkalmazott módszert, az eredményt és a következtetést maximum 20 oldalon, 12-es nagyságú Times New Roman betűkkel, másfeles sortávolsággal, mindenütt 2 cm-es margóval. A 20 oldalnak tartalmaznia kell a címlapot, tartalomjegyzéket, rövid és hosszabb összefoglalót, az illusztrációkat, a rövidítések listáját, a hivatkozások listáját, nyilatkozatot a munka lefolytatásáról az esetleges mellékleteket és rövid bemutatkozást az alábbiak szerint:

A címlap tartalmazza a verseny nevét („Stockholm Junior Water Prize – Hungarian competition, 2018”); a pályamű címét; a szerző(k) nevét és iskoláját. A rövid összefoglaló (500-700 karakter szóközökkel), közérthető módon magyarázza meg, miről szól a projekt. Ez a szöveg a nemzetközi döntőbe jutottak munkáit bemutató katalógusban jelenik majd meg. A hosszabb összefoglaló maximum egy oldal lehet, és a hazai versenykiadványba kerül. A nyilatkozat annak a leírása, hogyan folyt a munka és milyen segítséget kapott a pályázó tanárától, szüleitől, másoktól (max. 500 karakter). A rövid bemutatkozás (max. 1 oldal) a szerző(k) érdeklődési köréről, továbbtanulási terveiről stb. A rövid összefoglaló, a nyilatkozat és a bemutatkozás kerülhet egy oldalra.

 

 

A pályázat elkészítésének javasolt lépései

Témaválasztás

A téma lehet valamilyen természetes vízhez (folyóhoz, tóhoz, felszín alatti vízhez) kötődő vizsgálat, de szólhat a vízellátásról, szennyvíztisztításról, higiéniai kérdésekről, gyógyszermaradványok megjelenéséről a vizekben, az árvíz, az aszály jelenségeiről, szikesedésről, vagy a víz lábnyomról is. Lehet helyi, országos, vagy nemzetközi jellegű. Érdemes körülnézni, számos téma adódhat a környezetünkben.

Célkitűzés

Meg kell fogalmazni, hogy milyen eredményt várunk a vizsgálat/kísérlet/elemzés végén és hogy milyen haszna lehet az eredménynek.

A kutatással kapcsolatos háttér információk

Ez fontos része minden munkának. Meg kell ismerni, milyen eredmények születtek korábban a témában és felmérni, milyen mértékben segíti ez a munkánkat.

Kísérletezés, monitoring, további kutatás

A szerepet játszó tényezők megváltoznak a kísérlet (ha van) végrehajtása során. Ezek az ún. változók. Ez az a terület, ahol a leginkább szükség lehet tanári segítségre, és ugyanez vonatkozik a megfigyelésre, monitoringra is.

Az eredmények elemzése, értékelése

Időt kell szánni a kapott adatok kiértékelésére, feldolgozására. Ehhez ábrák, grafikonok nyújthatnak segítséget. Meg kell vizsgálni, hogy a várt eredmény született-e és levonni a következtetést az eredményekből.

A pályamű megírása

Az elvégzett vizsgálatok, kísérletetek leírása, az eredmények bemutatása és értékelése, végül a következtetések és ajánlások megfogalmazása. Itt áll össze egésszé a befektetett munka.

Bírálati szempontok

1. A téma fontossága a tudomány, a környezet, illetve a társadalom szempontjából:

a vízi környezet fontos kérdésével foglalkozik a munka? szakmailag fontos a pályamű? alap-, vagy alkalmazott kutatás, az eredmények alkalmazhatók a gyakorlatban? hozzájárul a munka a környezet, vagy az életminőség javulásához? javasol a pályamű innovatív megoldást egy megoldatlan problémára? növeli a vízzel kapcsolatos tudatosságot? integrál-e a munka a környezeti és társadalmi kérdéseket?

 

2. Kreativitás:

problémafelvetés, megoldás, az adatok elemzése, kísérletek, vizsgálatok, mediáció, illetve az érintett felek informálása a problémáról.

 

3. Módszer:

elérhető eredmény az elképzelés alapján? megfelelő-e a probléma-meghatározás? hogyan lett lehatárolva a kérdés? a munka megtervezése megfelel ennek? elegendő az információ mennyisége a következtetések levonására? az adatok félreértelmezésének lehetősége figyelembe lett véve? vannak további kérdésfelvetések vagy javaslatok a kutatás folytatására?

 

4. A téma ismerete:

a diák ismeri-e a téma szakirodalmát, ill. kutatási eredményeit? milyen forrásokra támaszkodott a munka? megfelelőek a hivatkozások? valóban tanulmányozta a diák ezeket? milyen mértékben vizsgálta a diák a népszerű tudományos irodalmat? megfelelően ismeri a szerző az általa választott témát? ismeri a szerző a folyamatban lévő kutatásokat és a szakterület szóhasználatát? ismeri-e a szerző az alternatív megoldásokat?

 

5. Gyakorlati tapasztalat:

a diák maga készítette a bemutatóanyagot? ő végezte el a méréseket? milyen segítséget kapott tanároktól, szülőktől, másoktól? használta-e a diák az iskolában rendelkezésre álló anyagokat? honnan szerezte be a diák a kiállítóanyagot? saját készítés? mennyire használt rendelkezésre álló technikákat?

 

6. A szöveges anyag és a bemutatás:

megfelelő és informatív módon mutatja-e be a diák a munkáját (írásban, szóban, illetve grafikusan)? a pályamű felépítése, a szöveg, az illusztrációk, az ábrák és a nyelvezet, a poszter vizuális megjelenése, egyéni jellege, a poszter és a szöveges anyag kapcsolata.

 

Jelentkezés és további információ

Jelentkezés a verseny honlapján www.ifivizdij.hu keresztül, a jelentkezési lap kitöltésével és egy egyoldalas összefoglaló beküldésével lehetséges 2018. február 4-éig.

További információ: info@ifivizdij.hu

A nemzetközi verseny honlapja: www.siwi.org/stockholmjuniorwaterprize

Utolsó módosítás: 2017. december 08., péntek 17:43, Uresch László
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat