Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Álláspályázat - Számviteli osztályvezető

Tartalomfelelős: Ótott Annamária, osztályvezető

2020. augusztus 18., kedd 15:19

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Közgazdasági Főosztály

 

SZÁMVITELI OSZTÁLYVEZETŐ

munkakörének betöltésére

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 09. 15.

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban OVF) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet az intézmény Közgazdasági Főosztályán osztályvezető munkakör határozatlan időre szóló betöltésére.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

A munkakörbe tartozó főbb feladatok:

 

Az osztályvezető feladata a Főigazgatóság költségvetési és egyéb pénzügyi keret felhasználásának folyamatos nyomon követése. Összeállítja a Főigazgatóság elemi költségvetését. Közreműködik az elemi költségvetés, az éves költségvetési beszámolók az időközi költségvetési jelentések és az időközi mérlegjelentések vízügyi ágazati szintű elkészítésében és összesítésében. Elkészíti az éves költségvetési beszámolót, az időközi költségvetési jelentéseket és az időközi mérlegjelentéseket a jogszabályok előírásai, valamint a fejezet útmutatásai alapján. Adatszolgáltatásokat, Ávr.172/A §-a szerinti előrejelzéseket, bevallásokat, statisztikákat készít a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. Teljesíti a maradvány-elszámolási és nyilvántartási kötelezettséget. Koordinálja és ellenőrzi a főkönyvi könyvelést és analitikus nyilvántartásokat a vízügyi igazgatásban használt Forrás integrált pénzügyi-számviteli rendszerben. Havi egyeztetéseket, negyedévente a szükséges feladásokat koordinálja. Koordinálja és ellenőrzi az eszközgazdálkodási, leltározási, selejtezési és nyilvántartási feladatokat. Elvégzi a leltározáshoz kapcsolódó leltározási és leltárellenőrzési feladatokat. Elkészíti a pályázatokkal kapcsolatos könyvviteli elszámolásokat. Az előirányzatokat módosítja, átcsoportosítja.

 

Tevékenységét a Közgazdasági Főosztály főosztályvezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi.

 

Pályázati feltételek:

 

Főiskola, gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség. Mérlegképes könyvvelői szakképesítés, emellett szerepelnie kell a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában és rendelkezni kell a tevékenység ellátására szolgáló engedéllyel. Központi költségvetési intézménynél szerzett szakmai gyakorlat. Legalább 5év szakmai tapasztalat. Központi költségvetési intézménynél szerzett a betöltésre váró munkakörben legalább 5év vezetői gyakorlat. Forrás.net program ismerete, szakmai tapasztalat. Büntetlen előélet, magyar állampolgárság.

 

 

 

Előnyt jelent:

 

Vízügyi, környezetvédelmi igazgatási területen szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat. Több, mint 5 év szakmai és vezetői tapasztalat költségvetési szférában. Magas fokú számítógépes ismeret és gyakorlat. Európai Uniós finanszírozású projektek könyvelésében szerzett tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz, motivációs levél, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a pályázat elbírálásában

részt vevőszemélyek megismerhetik,

érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igényléséről szóló igazolás.

 

A személyes elbeszélgetésre behívott pályázó köteles bemutatni a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokat, illetve minden a pályázó által a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tartott dokumentumokat.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra "A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól" szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

A munkakör vezető beosztásnak minősül. A betöltendő munkakört ellátó személy jogszabály alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

a pályázat elbírálását követően azonnal, 4 hónap próbaidő kikötése mellett.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ótott Annamária osztályvezető nyújt, ( 06-1-225-4400/10235 mellék.

 A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus úton benyújtani a zentai.eva{kukac}ovf.hu email címre „OVF számviteli osztályvezető” jelige feltüntetésével.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követően történik a munkáltatói döntés. Érvénytelen a hiányosan vagy késve benyújtott pályázat.

Az OVF pályázatokhoz tartozó adatkezelési tájékoztatója a www.ovf.hu oldalon található.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 10. 15.

 

Utolsó módosítás: 2020. október 07., szerda 13:12, Regdánszki Tamara
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat